privacy policy

 1. Introductie

Jouw privacy is voor ons van groot belang. Wij houden ons dan ook aan de privacywet. Dit betekent dat je gegevens veilig bij ons zijn en dat wij ze altijd netjes gebruiken. Bij het gebruik van producten die eigendom zijn van Mijnwebwinkel (hierna: MyOnlineStore) worden persoonsgegevens over jou verwerkt. Deze Privacyverklaring is opgesteld om je te helpen begrijpen welke persoonlijke gegevens worden verzameld, waarom deze worden verzameld en hoe MyOnlineStore jouw persoonlijke gegevens behandelt, beschermt, opslaat, exporteert en verwijdert.

Persoonsgegevens zijn alle informatie met betrekking tot een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon, zoals een e-mailadres, adres, telefoonnummer, enz.

De Privacyverklaring wordt ten minste jaarlijks herzien. Laatst bijgewerkt: 5 april 2024.

Gebruik van de applicatie (ook wel: het Commerce platform)

Voordat je gebruik kan maken van onze applicatie moet je je eerst registreren. Daarvoor geef je een e-mailadres op en kies je een wachtwoord om je account te beveiligen. Daarmee maken wij vervolgens een account aan, waarop je kunt inloggen met het door jou ingevulde e-mailadres en zelfgekozen wachtwoord. In je account kan je jouw profiel aanvullen met verschillende persoonsgegevens. Deze worden gebruikt voor het leveren van onze diensten. Onder meer om facturen naar jouw klanten te voorzien van je winkelgegevens, om betalingen te kunnen ontvangen, om jouw support vragen te beantwoorden, en om serviceberichten te versturen aan het door jou opgegeven e-mailadres.

Als je gekozen hebt voor een betaald abonnement, gebruiken wij je persoonsgegevens ook om de betaling af te handelen en een factuur op te kunnen maken.

 1. MyOnlineStore als Verwerker

Voor de persoonsgegevens die je invult in de MyOnlineStore applicatie  en die daar worden verwerkt, is je werkgever de verantwoordelijke voor de verwerking. MyOnlineStore treedt in die gevallen wel op als Verwerker en verwerkt de gegevens namens en volgens instructies van de werkgever.

Indien je verzoeken hebt tot verwijdering van je persoonsgegevens, correctie van de persoonsgegevens of inzicht in welke persoonsgegevens over jou worden verwerkt, dien je contact op te nemen met je werkgever.

 1. MyOnlineStore als Verwerkingsverantwoordelijke

In de meeste gevallen is MyOnlineStore de verantwoordelijke voor de verwerking van je persoonsgegevens. Hiervan is sprake wanneer MyOnlineStore het doel en de middelen voor de verwerking van persoonsgegevens bepaalt, bijvoorbeeld voor het verbeteren van de applicatie, ondersteuning, marketing en beveiligingsdoeleinden.

 1. Informatie over de verwerking van persoonsgegevens waarbij MyOnlineStore de Verwerkingsverantwoordelijke is

4.1 Welke persoonsgegevens wij verwerken

De soorten persoonsgegevens die MyOnlineStore met betrekking tot jou verwerkt, kunnen de volgende zijn:

 • Persoonlijke basisinformatie zoals NAW-gegevens, (factuur)adres, telefoonnummer, e-mailadres, betalingsgegevens  en demografische informatie
 • Informatie met betrekking tot de gebruiker en het webverkeer zoals inloggegevens, gebruikersnaam en IP-adres
 • Statistieken die laten zien hoe gebruikers onze software gebruiken en door ons aangeboden content tot zich nemen
 • Financiële informatie zoals informatie die verband houdt met facturen
 • Content die u geüpload of verstrekt hebt zoals foto’s, opmerkingen, artikelen en video’s
 • Bij sollicitaties verstrekte informatie

Voor de in het onderdeel “Waarom we persoonsgegevens verwerken” genoemde doeleinden verwerkt MyOnlineStore geen gevoelige persoonsgegevens over jou.

4.2 Hoe worden persoonsgegevens verzameld?

In het algemeen verzamelt MyOnlineStore rechtstreeks persoonsgegevens van jou. We maken hiervoor ook gebruik van cookies en andere analyse technologieën (zoals Google Analytics 4, Woodtric en Hotjar) wanneer je onze applicaties/diensten gebruikt, om jouw ervaring met MyOnlineStore en onze producten te optimaliseren. 

Meer informatie hierover kun je vinden in onze cookieverklaring.

4.3. Waarom we persoonsgegevens verwerken

Deze Privacyverklaring is van toepassing wanneer MyOnlineStore jouw persoonsgegevens verwerkt voor verschillende doeleinden wanneer je contact met ons onderhoudt, zoals:

Kopen en leveren

 • Aanmaken en faciliteren van accounts voor gebruikers van onze diensten
 • Klanten aangevraagde aanbiedingen voor producten en diensten doen
 • Bestellingen en betalingen van klanten faciliteren
 • Rechtstreeks aanbieden van diensten aan jou, zoals betaalde services

Ondersteuning en verbetering

 • Verbeteren en (verder) ontwikkelen van de kwaliteit, functionaliteit en gebruikerservaring van onze producten, diensten en de websites van MyOnlineStore
 • Aanbieden van klantondersteuning voor onze producten en diensten

Beveiliging

 • Opsporen, verhelpen en voorkomen van bedreigingen voor en misbruik van de beveiliging, uitvoeren van onderhoud en verwijderen van bugs

Marketing

 • Beheren van marketing voorkeuren en sturen van marketing content
 • Aanmaken van belangstellingsprofielen voor het promoten van relevant producten en diensten (profilering)

Analyse

 • Analyseren van data om onze marketingactiviteiten en/of dienstverlening te verbeteren
 • Verzamelen van feedback. We streven er voortdurend naar om onze service te verbeteren op basis van informatie en feedback die we van je ontvangen.

Recruitment

 • Het beheer van recruitment processen en het verwerken van sollicitaties
 • Ingediende documenten evalueren, sollicitatiegesprekken voeren en referenties opvragen

4.4. Wettelijke grondslag voor het verwerken van jouw persoonsgegevens

MyOnlineStore heeft een legitiem belang wanneer wij je gegevens verwerken voor beveiliging, ondersteuning, marketing, analyse en verbeteringsdoeleinden.  Je persoonsgegevens worden vanuit zakelijk oogpunt verwerkt op een manier die volgens ons niet in strijd is met jouw privacyrechten of -vrijheden.

4.5 Hoe worden jouw persoonlijke gegevens gedeeld?

Omdat MyOnlineStore een onderdeel is van Visma, dat bestaat uit veel verschillende dochterondernemingen, is het voor ons belangrijk dat we jou de best mogelijke totaalervaring bieden. Om overzicht en inzicht te behouden, kan MyOnlineStore jouw persoonsgegevens delen tussen de verschillende bedrijven binnen de Visma Groep. 

MyOnlineStore kan jouw persoonsgegevens ook delen met externe derden in de volgende contexten:

Business partners
MyOnlineStore kan jouw persoonsgegevens delen met onze partners in het geval dit gerechtvaardigd is vanuit zakelijk oogpunt en in overeenstemming met de toepasselijke privacywetgeving. 

Overheidsinstanties
De politie en andere autoriteiten kunnen toegang vragen tot persoonlijke informatie van MyOnlineStore. In deze gevallen zal MyOnlineStore de gegevens alleen verstrekken indien daartoe een gerechtelijk bevel e.d. bestaat.

4.6 Gebruik van Verwerkers

Bij het gebruik van Verwerkers zal MyOnlineStore een verwerkersovereenkomst aangaan om jouw privacyrechten te waarborgen. Indien Verwerkers gevestigd zijn buiten de EU/EER, verzekert MyOnlineStore zich van rechtsgronden voor dergelijke internationale doorgiften namens jou, hieronder door gebruik te maken van de EU Modelclausules.

De partijen die wij nodig hebben voor de uitvoering van de overeenkomst zijn:

 • Onze ICT- en betaaldienstverleners;
 • Administratieve dienstverleners;
 • Partijen die de registratie van jouw domeinnaam uitvoeren;
 • Leveranciers van communicatiesoftware;
 • E-mail platforms;
 • API-partners (alleen de bedrijven waarvan jij een koppeling hebt ingesteld).

Een overzicht van de partijen waar we mee samenwerken vind je in onze Subverwerkersovereenkomst.

4.7 Hoe lang worden je gegevens bewaard?

MyOnlineStore bewaart je persoonsgegevens niet langer dan nodig is voor het doel van de verwerking. Deze informatie bewaren wij tot drie maanden nadat je jouw account hebt verwijderd en/of het abonnement hebt opgezegd. Een deel van deze gegevens bewaren wij tot tien jaar na opzegging (vanwege de wettelijke fiscale bewaarplicht).

Klik hier voor het uitgebreide data deletion policy.

4.8 Marketing en profilering

Als onderdeel van het gebruik van de applicatie zal MyOnlineStore jouw persoonsgegevens verwerken op basis van gerechtvaardigd belang. Een van de legitieme belangen van MyOnlineStore is de verwerking van persoonsgegevens voor direct marketingdoeleinden. 

MyOnlineStore gebruikt jouw persoonsgegevens om je relevante content te bieden via direct marketing op sociale mediaplatforms en e-mails, webpagina's of in een MyOnlineStore service, op basis van uw voorkeuren. De verwerkte persoonsgegevens zijn geaggregeerde gegevens over jou zoals IP-adres, interesses (waar je hebt geklikt, etc.), gebruikersnaam en apparaat. Dit gebeurt door middel van technologieën zoals cookies en wordt profilering genoemd. Visma kan deze informatie ook combineren met informatie over de klantrelatie die we mogelijk met jouw bedrijf hebben.

MyOnlineStore gebruikt e-mail als een middel om marketing te communiceren, maar alleen als je toestemming heeft gegeven in overeenstemming met de nationale marketing wetgeving (indien nodig). Als je toestemming heeft gegeven, heb je altijd de mogelijkheid om je af te melden zoals hieronder beschreven, of wanneer je een e-mail met marketing ontvangt.

Je hebt het recht om af te zien van het ontvangen van marketingcommunicatie van MyOnlineStore en te worden onderworpen aan profilering. Je kan dit doen door de instructies voor opt-out in de relevante marketingcommunicatie te volgen.

Houd er rekening mee dat zelfs als je je afmeldt voor het ontvangen van marketingcommunicatie, je nog steeds administratieve communicatie van MyOnlineStore kunt ontvangen, zoals orderbevestigingen en kennisgevingen die nodig zijn om jouw account of de aan Klanten geleverde diensten te beheren.

4.9 Wat zijn je rechten?

Je kan je beroepen op de volgende rechten met betrekking tot onze verwerking van jouw persoonsgegevens:

 • Toegang. Je hebt het recht om een kopie op te vragen van de persoonsgegevens die wij over je verwerken. 
 • Rectificatie. Je hebt ook het recht om MyOnlineStore te verzoeken onjuiste persoonsgegevens die op jou betrekking hebben te rectificeren. Indien je een account hebt bij MyOnlineStore, kan dit meestal via de betreffende "jouw account" of "jouw profiel" secties op de toepasselijke MyOnlineStore site of dienst.
 • Verwijdering. Je kan MyOnlineStore verzoeken om persoonlijke gegevens die op jou betrekking hebben te verwijderen.
 • Beperking. Je kan ons vragen om de verwerking van je persoonlijke gegevens te beperken.
 • Overdraagbaarheid.  Je kan ons vragen om jou of anderen je persoonlijke gegevens te bezorgen in een gestructureerd, algemeen gebruikt en machineleesbaar formaat.
 • Bezwaar maken. Op grond van jouw specifieke situatie heb je het recht om bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens op basis van legitieme belangen of voor direct marketingdoeleinden. Je hebt ook het recht om bezwaar te maken tegen onze verwerking van je persoonsgegevens voor de uitvoering van taken die worden uitgevoerd in het algemeen belang of in de uitoefening van het openbaar gezag of op basis van legitieme belangen.

Houd er rekening mee dat er bepaalde uitzonderingen of beperkingen op de bovengenoemde rechten van toepassing kunnen zijn, afhankelijk van de specifieke omstandigheden van jouw situatie. In dergelijke gevallen zullen we je voorzien van gedetailleerde informatie over de toepasselijke uitzondering of beperking en je helpen om je rechten zo volledig mogelijk uit te oefenen, in overeenstemming met de toepasselijke wet- en regelgeving.

Gebruik support@myonlinestore.com om verzoeken in te dienen zoals vermeld in dit gedeelte.

Als je vindt dat wij je niet op de juiste manier helpen, dan heb je het recht om een klacht in te dienen bij de toezichthouder in het land waar jij gevestigd bent. In Nederland is dat de Autoriteit Persoonsgegevens.

 1. Wijzigingen in deze privacyverklaring

Wanneer onze dienst wijzigt, moeten wij natuurlijk ook de privacyverklaring aanpassen. Let dus altijd op de datum hierboven en kijk regelmatig of er nieuwe versies zijn. Wij zullen ons best doen ingrijpende wijzigingen ook apart aan te kondigen. Als je vragen hebt of wilt weten welke persoonsgegevens wij van jou hebben, kun je altijd contact met ons opnemen. Zie de contactgegevens hieronder.

 1. Hoe kan je contact met ons opnemen?

Als je vragen hebt over onze verwerking van je persoonlijke gegevens, neem dan contact op met onze Functionaris Gegevensbescherming Danny de Pee.

MyOnlineStore B.V.
Molenstraat 56
5341 GE Oss
KvK nr.: 17149100
+31 (0)412 66 80 11
support@myonlinestore.com

Opmerkingen of klachten?

We stellen jouw mening op prijs. Als je opmerkingen of vragen hebt over onze Privacyverklaring, of als je je zorgen maakt over je privacy, inclusief met betrekking tot een mogelijke schending van je privacy, stuur deze dan naar support@myonlinestore.com.

We zullen je verzoeken of klachten vertrouwelijk behandelen. Onze vertegenwoordiger zal contact met je opnemen om je zorgen te bespreken en de opties te schetsen met betrekking tot hoe deze kunnen worden opgelost. We streven ernaar dat klachten tijdig en op de juiste manier worden opgelost.