Aan de slag met Mijnwebwinkel

14 hoofdstukken • 20219 keer gelezen

Hoofdstuk 14

Afsluiting

Hopelijk heeft deze gids je geholpen bij het opzetten van je shop!

Mocht je nog vragen hebben maar het antwoord niet kunnen vinden bij Vraag & Antwoord, dan staat ons support team op maandag t/m vrijdag van 09.00 tot 17.00 voor je klaar. Stuur gerust een e-mail of tweet je vraag. 

AUTEURSRECHTEN
Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand of openbaar gemaakt zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Mijnwebwinkel. Het is toegestaan om gegevens uit deze uitgave te citeren in artikelen, scripties en boeken, als de bron op duidelijke wijze wordt vermeld: ‘De basis voor een goede webwinkel’, maart 2016, Mijnwebwinkel (artikel 15a Auteurswet 1912).

AANSPRAKELIJKHEID
Mijnwebwinkel en degenen die aan deze publicatie hebben meegewerkt, hebben een zo groot mogelijke zorgvuldigheid nageleefd bij het samenstellen van deze uitgave. Toch kan het voorkomen dat er toch fouten en onvolledigheden in deze gids voorkomen. Daarom is ieder gebruik van deze gids daaruit geheel voor eigen risico van de gebruiker.