Gastenboek

  • 18-11-2018 - Dag meneer/mevrouw,

    Ik wil graag een offerte vragen voor 8 insectenhoren...  lees meer
  • 14-11-2018 - Mijn vraag voor de paal met voetplaat betreft voor de...  lees meer
  • 14-11-2018 - Levert u ook een paal met voetplaat om deze op...  lees meer
Plaats een bericht

Voorwaarden en Retouren

 

Gebruik onderstaand formulier als u gebruik wilt maken van uw herroepingsrecht, artikelen kunnen  binnen 14 dagen geretourneerd worden ''Artikel 7''  lees onze algemene voorwaarden eerst goed door.

Bij een retour van een volledige order ontvangt u het volledige aankoop bedrag terug. 

Niet de kosten voor het retouren... 

Als u ons per mail laat weten dat u gaat retouren met daarbij de reden en order nummer dan kunnen we na ontvangst, de terug betaling snel afhandelen.

https://static.mijnwebwinkel.nl/winkel/zwetsloot/files/nl_nl_1_Herroepen%20zkkm.pdf?t=1504160713&_ga=2.225147226.1711739150.1504078457-214699725.1481322875

Algemene voorwaarden van zkkm "webwinkel van Zwetsloot kunststof kozijnen"

INHOUDSOPGAVE

Artikel 1 - Defenities
Artikel 2 - Identiteit
Artikel 3 - Totstandkoming overeenkomst
Artikel 4 - Uitvoering overeenkomst
Artikel 5 - Verzending
Artikel 6 - Persoonsgegevens
Artikel 7 - Herroeping
Artikel 8 - Garantie
Artikel 9 - Klachtenprocedure
Artikel 10 - Prijs en informatie
Artikel 11 - Toepasselijkheid voorwaarden

Artikel 12 - Slotbepaling

Artikel 1- DEFENITIES
1- website, de website van Zwetsloot kunststof kozijnen webwinkel https://www.mijnwebwinkel.nl/winkel/zwetsloot/en alle subdomeinen.
2- Klant/consument: een persoon die niet handelt in uitoefening van een beroep of bedrijf, die een overeenkomst aan gaat met zkkm
3- Overeenkomst, iedere afspraak of overeenkomst gemaakt tussen Klant en ZKKM


Artikel 2- IDENTITEIT van bedrijf
ZKKM "Zwetsloot kunststof kozijnen montage" is gevestigd te Hazerswoude Rijndijk
Rijndijk 310A
2394CH `` dit is geen retour of afhaal adres``
Kvk nummer 62593439


Artikel 3 - TOTSTANDKOMING OVEREENKOMST
1- De Overeenkomst komt tot stand op het moment van aanvaarding door de Klant van het aanbod van zwetsloot kunststof kozijnen webwinkel en het voldoen aan de daarbij door ZKKM gestelde voorwaarden.
2- Indien de Klant het aanbod via elektronische weg heeft aanvaard, bevestigt ZKKM onverwijld langs elektronische weg de ontvangst van de aanvaarding van het aanbod. Zolang de ontvangst van deze aanvaarding niet is bevestigd, heeft de Klant de mogelijkheid de Overeenkomst te ontbinden.
3- Indien blijkt dat bij de aanvaarding of op andere wijze aangaan van de Overeenkomst door Klant onjuiste gegevens zijn verstrekt, behoud ZKKM het recht om pas aan haar verplichting te voldoen nadat de juiste gegevens zijn ontvangen. of de overeenkomst te ontbinden.


Artikel 4 - UITVOERING OVEREENKOMST
1- Zodra een bestelling door ZKKM is ontvangen, maken wij het pakketje z.s.m klaar voor verzending.
2- Er wordt een verzendsticker aangemaakt en u ontvangt een bericht met een track and trace code van onze koerier, het pakje wordt na het aanmaken van die sticker dezelfde dag nog verzonden.
3- De levertijd bedraagt in het beginsel 1 tot 3 werkdagen, mocht ZKKM de producten niet binnen de overeengekomen termijn kunnen leveren stelt zij de klant daarvan in kennis, de klant kan akkoord gaan met een latere leverdatum evt vervangend product of gedeeltelijk, de klant behoud ook het recht om de overeenkomst te ontbinden.
4- Klant dient de bestelling bij ontvangt te inspecteren, mochten er gebreken zijn, bij voorkeur per e mail of schriftelijk contact op te nemen met ZKKM. Zodra de producten afgeleverd zijn gaat het risico over op de koper.


Artikel 5 - VERZENDING
1- ZKKM streeft ernaar om bestellingen die voor 15:00 uur binnenkomen nog voor 17:00 uur af te geven bij een pakket punt. Dit lukt niet altijd daarom houden we een aflevertijd aan van 3 werkdagen dat een pakje door ZKKM bij post.nl afgegeven wordt, mocht dit ons niet lukken dan neemt ZKKM contact met u op. De levertijden zijn inducatief en hieraan kan de consument geen rechten ontlenen, mochten wij niet aan deze termijn kunnen voldoen heeft de consument geen recht op schade vergoeding,
2- Wij maken voor onze pakjes gebruik van de diensten van Post.nl
3 - wij rekenen ėėn tarief voor de verzending en verpakking dat is 5 euro.
4- wij verpakken onze bestellingen zorgvuldig, het is raadzaam om na ontvangst uw pakket te controleren!
5- wij verzenden binnen Nederland en België!

​Bestellingen boven de 100 euro worden gratis verzonden.


Artikel 6 - PERSOONSGEGEVENS
ZKKM verwerkt de persoonsgegevens van Klant conform de op de Website gepubliceerde privacy statement.


Artikel 7 - HERROEPING
1- U heeft als consument 14 dagen bedenk/retour tijd. Graag hebben wij voorafgaand binnen 7 dagen na aankoop mailcontact. gebruik ons retourformulier die kunt u uitprinten en bij uw retourzending doen of per mail sturen aan info@zkkf.nl
2- De klant dient zorgvuldig om te gaan met het product en de verpakking en het product alleen te gebruiken voor zover nodig is om de werking van het product te testen.
3- indien de klant gebruik maakt van het herroepingsrecht komen ten hoogste de kosten van de retour zending voor zijn/haar rekening
4- Klant kan binnen 7 dagen na aankoop ZKKM of ZKKF op de hoogte stellen van het feit dat u af ziet van de koop en het product.

U stuurt uw retour zending naar:

Webshop Zwetsloot kozijnen afdeling Retour,

Rijndijk 316
2394CH
Hazerswoude rijndijk


Artikel 8 - GARANTIE
1- ZKKM staat er voor garant dat de producten voldoen aan de overeenkomt, de in het aanbod vermelde specificaties, aan de redelijke eisen van deugdelijkheid of bruikbaarheid en de op de datum van de totstandkoming van de overeenkomst bestaande wettelijke bepalingen en/of overheidsvoorschriften. Indien specifiek overeengekomen, staat de verkoper er tevens voor in dat het product geschikt is voor ander dan normaal gebruik.
2- Een door ZKKM, fabrikant of importeur verstrekte garantie doet niets af aan de wettelijke rechten en vorderingen die de Klant op grond van de Overeenkomst al heeft en kan inroepen.
3- Indien het afgeleverde product niet aan de overeenkomst voldoet, dan dient Klant binnen een redelijke termijn nadat hij het gebrek heeft ontdekt ZKKM daarvan in kennis te stellen.
4- Indien de verkoper de klacht gegrond acht, worden na overleg met Klant de relevante producten hersteld, vervangen of vergoed. De maximale vergoeding is gelijk aan de door Klant betaalde prijs over het product. Dit Artikel staat een beroep op eventuele schadevergoeding niet in de weg.


Artikel 9 - KLACHTENPROCEDURE
1-Indien Klant een klacht heeft over een product (conform Artikel aangaande garantie ) en/of over andere aspecten van de dienstverlening van ZKKM dan kan hij bij ZKKM telefonisch, per e-mail of per post een klacht indienen. Zie de contactgegevens onder aan de Algemene Voorwaarden.
2- ZKKM geeft Klant zo snel mogelijk, in ieder geval binnen 7 dagen na ontvangst van de klacht, een reactie op zijn klacht. Indien het nog niet mogelijk is een inhoudelijke of definitieve reactie te geven, dan zal ZKKM binnen 7 dagen na de ontvangst van de klacht bevestigen en een indicatie geven van de termijn waarbinnen zij verwacht een inhoudelijke of definitieve reactie te geven op de klacht van Klant.

3- We zijn net als andere webshops verplicht mensen te wijzen op het ODR platform. Hier kunt u uw klacht als we er niet samen uit kunnen komen neerleggen, dit is een Europese geschillencommissie.
https://ec.europa.eu/consumers/odr/main/index.cfm?event=main.home.chooseLanguage


Artikel 10- PRIJS EN INFORMATIE
1- Alle op de website vermelde prijzen zijn inclusief btw, de eventuele verzendkosten zullen voor het sluiten van de overeenkomst vermeld worden tijdens het bestelproces en staan ook beschreven in de algemene voorwaarden
2- De inhoud van deze website is zorgvuldig samengesteld, ZKKM kan echter niet garanderen dat alle informatie en prijzen ten aller tijden juist zijn, programmeer en type fouten voorbehouden.


Artikel 11 - TOEPASSELIJKHEID ALGEMENE VOORWAARDEN
1-Op alle aanbiedingen, overeenkomsten en leveringen van ZKKM zijn de Algemene Voorwaarden van toepassing, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen.
2- Indien Klant in zijn opdracht, bevestiging of mededeling inhoudende aanvaarding bepalingen of voorwaarden opneemt die afwijken van, of niet voorkomen in de Algemene Voorwaarden, zijn deze voor ZKKM slechts bindend, indien en voor zover deze door zkkm uitdrukkelijk schriftelijk zijn aanvaard.


Artikel 12- SLOTBEPALING
1- Op de Overeenkomst is Nederlands recht van toepassing.
2- Voor zover door regels van dwingend recht niet anders wordt voorgeschreven, zullen alle geschillen die mochten ontstaan naar aanleiding van de Overeenkomst worden voorgelegd aan de bevoegde Nederlandse rechter in het arrondissement waar ZKKM gevestigd is.
3- Indien een bepaling in deze Algemene Voorwaarden nietig blijkt te zijn, tast dit niet de geldigheid van de gehele Algemene Voorwaarden aan. Partijen zullen in dat geval ter vervanging (een) nieuwe bepaling(en) vaststellen, waarmee zoveel als rechtens mogelijk is aan de bedoeling van de oorspronkelijke bepaling gestalte wordt gegeven
4- Onder “schriftelijk" wordt in deze Algemene Voorwaarden ook communicatie per e-mail en fax verstaan, mits de identiteit van de afzender en de integriteit van de e- mail voldoende vaststaat.Heeft u vragen over verzendingen of onze voorwaarden aarzel dan niet om contact met ons op te nemen.

Het liefst door een e mail te sturen naar: info@zkkf.nl

Wij zijn telefoonisch niet altijd te bereiken maar wilt u liever telefonisch contact kunt een bericht achterlaten op 0624210066 ook via whatsapp mogelijk dan reager ik uiteraard zodra ik het bericht gehoord of gelezen heb.

We streven ernaar om binnen 24 uur te reageren. In drukke periodes of vakantie periodes lukt dit uiteraard niet.(Download de Algemene voorwaarden als PDF bestand.)
Ook een eigen gratis shop?