Contactgegevens eD.Gon Producties

Je kunt ons ook mailen of bellen voor nadere informatie:

Edwin en Gon Boer
ed.gon@upcmail.nl

06-41249951

Vooruitlopend op de officiële Algemene Leveringsvoorwaarden spreken eD.gon producties en Koper het volgende af:


Levering vindt plaats ca. 7 werkdagen na ontvangst van het aankoopbedrag door eD.gon producties.

De verzendkosten zijn voor rekening van Koper.

Het intellectuele eigendom blijft berusten bij eD.gon producties.

De regels voor koop op afstand zijn van toepassing. Koper heeft een bedenktijd van 7 dagen. Dat betekent dat Koper binnen deze tijd (de zogenaamde zichttermijn) kan beslissen het product toch niet te willen hebben. Koper kan het product alsdan binnen genoemde termijn teruggeven en zal de reeds betaalde koopprijs (dus exclusief de betaalde verzendkosten) retour ontvangen.

(Download de Algemene voorwaarden als PDF bestand.)
Ook een eigen gratis shop?