Cineclub Vrijheidsfilms

In 1966 werd Cineclub Vrijheidsfilms opgericht om de toen nog volop actieve censuur op politieke films te doorbreken. Cineclub Vrijheidsfilms heeft met zowel de eigen producties, zoals de legendarische Maagdenhuisfilm (1969), als met distributiefilms van over de hele wereld, zoals de films van Jorge Sanjines en Yilmaz Güney, een vooraanstaande rol gespeeld in de filmcultuur van Nederland tot diep in de jaren 80. Door de veranderde omstandigheden in de film- en televisiecultuur en in de maatschappelijke omstandigheden, liep de belangstelling voor politieke films met een bepaalde signatuur terug. Het is verbazingwekkend om te zien hoe veel van het materiaal, dat Cineclub als eerste naar Nederland bracht, nog steeds actueel is: er is niet wezenlijk veel in de wereld en de politieke en maatschappelijke verhoudingen veranderd. De namen zijn veranderd bijvoorbeeld van imperialisme in globalisreing, maar de machthebbers en de machtstructeren zijn in wezen hetzelfde gebleven.

  • Film- en videocatalogus
    Film- en videocatalogus

    Een exemplaar van de laatste in druk verschenen catalogus uit 1984 in pdf-formaat. Hierin een overzicht van de films en video`s die indertijd in distributie waren. U koopt een historisch document en steunt ons werk. Vandaar de…

    € 7,00
Ook een eigen gratis shop?