engelsevlag.jpg


Privacy Statement

Security and Privacy Statement of 

 • Parkwolf Juwelen
 • Wolfstraat 3
 • 6531 LK NIJMEGEN
 • Netherlands
 • Telephone: +31 (0)24 3500901
 • E-mail: info@parkwolf.nl
 • Chamber of Commerce: 09222009
 • Bank account: NL 19INGB0005417904
 • Bic: INGBNL2A

 

Privacy and security

Parkwolf Juwelen respects your privacy. Passing on, sale or transmission of your personal data to third parties does not take place. When paying, Parkwolf Juwelen only registers your payment method and does not store your bank details. Every  transaction is secured by an SSL encrypting system.

For what reason do we collect data

Parkwolf Juwelen collects your data for the following reasons;

 Identity details are processed by us for administrative reasons, like;

 •         processing of your order (administrative)
 •         the shipment of your order to the desired address (administrative)

 Payment details are processed by us for administrative reasons, like:

 •         the payment of your order

 Traffic details are processed by us for marketing reasons, like;

 •          improving the efficiency and useability of this site.

 

Cookies

Parkwolf Juwelen reserves the right to use cookies and similar devices on the Parkwolf Juwelen website to facilitate site-navigation and to customize the information that appears on Parkwolf Juwelen.com.

 

Right of disclosure

The Dutch law “Wet Bescherming Persoonsgegevens” gives you as consumer the right to receive disclosure about your details. This means that you can request us to disclose all the details we have on file concerning your privacy.

 You can contact Parkwolf Juwelen to receive disclosure about the details Parkwolf Juwelen has on file about you. You can send a letter with your request and a copy of your ID to; 

 • Parkwolf Juwelen
 • Wolfstraat 3
 • 6531 LK Nijmegen
 • Netherlands

 Parkwolf Juwelen will reply within 30 days.

 

Right of correction

The Dutch law “Wet Bescherming Persoonsgegevens” gives you as a consumer the right to correct or delete your details. This means that you can request Parkwolf Juwelen to correct or delete all the details we have on file concerning your privacy.

 You can send a letter with your request to correct or delete the details  and a copy of your ID to 

 • Parkwolf Juwelen
 • Wolfstraat 3
 • 6531 LK Nijmegen
 • Netherlands

 Parkwolf Juwelen will reply within 30 days.

 

Conclusion

In case hou have any questions after reading this Prvacy Statement concerning your privacy during your visits to the Parkwolf website, please contact us by mail, phone or e-mail.

 Parkwolf Juwelen may change this Privacy Statement in case there are new developments concerning technology, laws, or any other field. Changes will be announced via this website.

Nijmegen, May 2012-05-17

 Parkwolf Juwelen

Wolfstraat 3, Nijmegen

 

 

nederlandsevlag.jpg 

Privacy Statement

Veiligheids- en privacyverklaring van 

 • Parkwolf Juwelen
 • Wolfstraat 3
 • 6531 LK NIJMEGEN
 • Telefoon: 024-3500901
 • E-mail: info@parkwolf.nl
 • KvK: 09222009
 • Bankrekeningnummer: NL 19INGB0005417904

 

Privacy en beveiliging

Parkwolf Juwelen respecteert uw privacy en verkoopt of verstrekt geen gegevens aan externe partijen. Bij registratie van betalingsgegevens noteert Parkwolf Juwelen alleen uw betaalwijze en bewaart uw bankgegevens niet. Bij iedere betaling worden uw gegevens beschermd door SSL techniek.

 

Waarom verzamelen we gegevens

Parkwolf Juwelen verzamelt gegevens om de volgende redenen;

 Identiteitsgegevens worde verwerkt  door ons voor administratieve doelen, zoals:

 •           het verwerken van uw besteling (administratief)
 •           de bezorging van uw bestelling op het door u gekozen afleveradres (administratief)

Betalingsgegevens worden verwerkt door ons voor administratieve doelen, nl;

 •           de betaling van uw bestelling

 Verkeersgegevens worden verwerkt door ons voor communicatieve doelen, zoals;

 •          het bevorderen van de gebruiksvriendelijkheid van de site.

 

Cookies

Parkwolf Juwelen behoudt zich het recht voor om cookies en vergelijkbare instrumenten te gebruiken om de navigatie op de Parkwolf.com mogelijk te maken en de website gebruikersvriendelijk te maken .

 

Recht op inzage

De Wet Bescherming Persoonsgegevens geeft u als klant het recht op inzage. Dit houdt in dat u kunt opvragen welke gegevens van u zijn geregistreerd en voor welke doeleinden die gegevens worden gebruikt.

 U kunt een schrifterlijk verzoek tot opgave van en inzage in uw gegevens richten aan

 • Parkwolf Juwelen
 • Wolfstraat 3
 • 6531 LK Nijmegen

 Uw aanvraag kan alleen in behandeling genomen worden als u een kopie van een geldig legitimatiebewijs bij uw brief voegt.

 

Recht op correctie

De Wet Bescherming Persoonsgegevens geeft u als klant recht op correctie. Dit houdt in dat u de gegevens die er van u zijn geregistreerd kunt corrigeren of verwijderen.

 U kunt een schriftelijk verzoek tot correctie of verwijdering van uw gegevens waarbij een kopie van een geldig legitimatiebewijs gevoegd is, indienen bij

 • Parkwolf Juwelen
 • Wolfstraat 3
 • 6531LK Nijmegen


Tot besluit 

Mocht u na het lezen van dit privacy statement nog vragen hebben over de bescherming van uw privacy tijdens uw bezoeken op Parkwolf.com, neem dan gerust schriftelijk, telefonisch of per e-mail contact met ons op.

 Parkwolf kan dit Privacy Statement wijzigen in geval van nieuwe ontwikkelingen op gebied van technologie, wetgeving of anderszins. Wijzigingen zullen bekendgemaakt worden op deze website.

 Nijmegen, 17-05-2012

 Parkwolf  Juwelen

Wolfstraat 3, Nijmegen