Scarabee Serpent

€ 135,00 (including 19% VAT)

COLLECTION SERPENT

Grey/beige water snake leather necklace with gun metal rings and studs and a hand knotted string of light grey freshwater pearls. The pendant consists of a dark grey metal scarabee, a shiny light grey sweet water pearl and 925 silver. Product dimensions: lotal length necklace; 73 cm; length pendant; 6,5 cm. Width leather necklace; 1,4 cm.


The snake is one of humankind`s most powerful and ambiguous symbols: it has at various times represented immortality and death, male and female, deity and demon, circle and line, killer and healer, the highest wisdom and the deepest subconscious. By virtue of its mysterious movement, potent poison, fearful grip, unblinking gaze and lightning quick strike, the power and image of the snake has wound its way into every culture.

Scarab beetles lay their eggs in dung, which they roll into a ball and roll into a hole. The Egyptians equated this with the movement of the sun and its daily resurrection. Ancient Egyptians believed that a winged scarab flew across the sky each morning carrying the sun. The scarab was a symbol of the rising sun and a protector from evil; it was also a symbol of rebirth, regeneration, creation, transformation and was commonly worn to gain strength.

In one version of the creation myth of ancient Egypt, a lotus flower rose out of the primeval waters of Nun, the infinite ocean of chaos. The petals parted to reveal a scarab beetle. The scarab then transformed itself into a boy, who wept. His tears then became humankind.Grijs/beige waterslangenleren ketting met gunmetal ringen en studs met een handgeknoopt snoer van lichtgrijze zoetwaterpareltjes (3 - 3,5 mm). De hanger bestaat ui een donkergrijs metalen scarabee met een lichtgrijze glanzende zoetwaterparel (10 mm) en 925 zilver. Produktafmetingen: totale lengte ketting; 73 cm, lengte van de hanger; 6,5 cm. Breedte leren ketting; 1,4 cm.


De slang is een van de meest tegenstrijdige symbolen; van onsterfelijkheid maar ook van dood, van het manneljke en het vrouwelijke, van god en duivel, cirkel en lijn, moordenaar en genezer, van de hoogste wijsheid en het diepste onderbewustzijn. De mysterieuze kronkelbeweging, het krachtige gif, de dodelijke wurggreep, de priemende blijk en het bliksemsnelle toeslaan, hebben bij alle volken en culturen indruk gemaakt.

Scarabeeen leggen hun eitjes in mest die ze in een bal tussen hun achterpoten verzamelen om daarna in de grond stoppen. De oude Egyptenaren geloofden dat de gevleugelde scarabee iedere ochtend door de lucht vloog met de zon op zijn rug. Daarmee werd de Scarabee het symbool van de opgaande zon en van de beschermer tegen het kwaad; maar ook het symbool van wedergeboorte, van herstel, schepping en transformatie en werd hij algemeen gedragen om kracht op te doen.

In een van de versies van het Egyptische scheppingsverhaal verrees een lotusbloem uit het oerwater van de Nun, de oneindige oceaan van chaos. Uit de blaadjes die wegvielen kwam een scarabee tevoorschijn die in een jongen veranderde. De jongen huilde. En uit zijn tranen ontstond de mens.