Meteograf gebruiksaanwijzing

Gebruiksaanwijzing Meteograf elektronische precisie barometer.

Graag voor het ingebruik nemen lezen!

Aanwijzingen voor de veiligheid:
De Meteograf is een hulpmiddel om de weersituatie te beoordelen. Het instrument is geen weeradviseur! Het is belangrijk, wanneer u de zee op gaat, u zich eerst laat voorlichten over de weerssituatie. Indicaties voor de weersveranderingen; zoals wolken, wind, etc. kunnen niet buiten beschouwing worden gelaten.

beschrijving:

De Meteograf is een elektronische precisie barometer, om de luchtdrukveranderingen waar te nemen en op te tekenen in verband met het weer. Met de schrijfstift wordt het luchtdrukverloop op de rugzijde van het speciale papier opgetekend. De aanduiding is in de display direct en duidelijk zichtbaar. De continu, rechthoekig werkende schrijfstift tekent op zonder inkt of vezelschrijver (geen vieze vingers of vies apparaat). Daar de schrijfstift aan de achterzijde van het papier optekent, is het aanbrengen van het papier net zo gemakkelijk als het inleggen van een rolfilm in een camera.

De Meteograf is voorzien van een numeriek LCD schermpje. Hier worden de luchtdruk of informatie om het apparaat in te stellen digitaal weergegeven. Op het LCD scherm kunt u gewijzigde luchtdrukveranderingen waarnemen, die op het papier nog nauwelijks zijn te zien (loepfunctie). Een microcomputer stuurt en berekent alle functies van de Meteograf. Het analoge signaal van de druksensor wordt door een processor versterkt, gedigitaliseerd en aan de microcomputer doorgegeven, die de luchtdruk berekent. 

Doordat de berekeningen van de druksensor gecorrigeerd worden op schrijf- en temperatuurfouten, is een hoge zuiverheid over de totale temperatuur- en luchtdrukverschillen ewaarborgd. 

Door gebruik van de modernste elektronica is de Meteograf over een lange periode zeer nauwkeurig. Om de batterijen te sparen, schakelt de microcomputer, na de berekeningen, automatisch naar een stroombesparende stand. Het LCD schermpje en de andere basis functies blijven in werking. Een elektronisch filter zorgt er voor, dat onnauwkeurigheden door hoge golven en schokken in de luchtdrukmeting gecorrigeerd worden.

Het papiertransport wordt nauwkeurig geregeld door een kleine servomotor. Een tweede servomotor bedient de schrijfstift. Een akoestisch en optisch alarm maakt de gebruiker van de Meteograf opmerkzaam op gevaarlijke luchtdrukveranderingen, die op storm kunnen duiden. Voor een optimale bedrijfszekerheid zijn in de Meteograf alleen vergulde kontakten gebruikt, voor de batterijen zijn reservecontacten aangebracht.functie overzicht, zie afbeelding.

in gebruik nemen:

Batterij aanbrengen
Voor de Meteograf heeft u een alkalimangaan batterij (type: M, AM2, LR14) met een Ø van 26 mm en een lengte van 50 mm. Met deze batterij werkt de Meteograf bij kamertemperatuur ca. 1  jaar. De batterij op de juiste wijze aanbrengen;
+ op + en - op -.

Papierrol aanbrengen.
Het begin van het registratiepapier in een punt van 90° vouwen. De papierrol aan de rechterzijde van de Meteograf inleggen, de gevouwen punt aan de linker zijde zover mogelijk in de gleuf van de spoel steken en tweemaal in de transportrichting om
de spoel wikkelen. Er op letten dat de transporttandjes juist in de uitsparingen van het papier vallen. De tijdas op het papier is ingedeeld in 7 dagen, die weer ingedeeld zijn in 24 uur. Brengt u het papier zo aan, dat de dagtijd van de actuele dag ca. 20 mm rechts van de schrijfstift komt te liggen.

papier aanbrengen, zie afbeelding.

Meteograf aanzetten, deksel sluiten 

Na het indrukken van de ON-toets, kunt u de plexiglasdeksel sluiten. Op het LCD-scherm verschijnt het testgetal +88888888. De schrijfstift gaat naar ca. 960 hpa (begintest, duurt ca. 90 seconden) en verschuift dan naar 1010 hpa. Het papier verschuift 5 mm, het LCD-scherm geeft "P0S 1010". Pas op: wordt er gedurende 30 seconden niet op een toets gedrukt, dan gaat de Meteograf automatisch naar de instelstand. ("P0S 1010" en "PAPER" kunt u weer  bereiken door het opnieuw aanzetten).

Schrijfstift instellen  "POS 1010"
Staat de 5 mm aanduiding niet precies op de lijn van 1010 hpa, dan kunt u de schrijfstift met de rechter toets precies op de lijn van 1010 hpa zetten (>) naar boven, (<) naar beneden. Eventueel met de linker toets  (^) op "PAPER" zetten om het papier iets op te schuiven om de juiste positie vast te stellen. Indien noodzakelijk weer op "POS 1010" instellen. De gemaakte correcties worden automatisch doorgevoerd bij het aanzetten.

Papier instellen  "PAPER"
Druk op de linker toets (v) dat "PAPER" op het scherm verschijnt. Met de rechter toets (>) kunt u het papier op de juiste tijdsaanduiding plaatsen. Het is niet mogelijk het papier in tegengestelde richting te laten lopen. Zijn de posities van de schrijfstift en het papier juist ingesteld, dan drukt u op de linker toets (v) totdat "ADJUST" verschijnt, dan bevestigt u met de rechter toets (> <) de ingestelde waarden.

Instellen  "+ADJUST"
Met de linker toets naar "ADJUST" met de rechter toets bevestigen. De instelstand is nu zichtbaar op het LCD scherm, er knippert een +. Met de linker toets (^v) kunt u het menu laten rollen. Met de rechter toets (> <) kunt u de waarden instellen of de ingestelde waarden bevestigen. Wordt er gedurende 30 seconden geen toets ingedrukt gaat de Meteograf automatisch naar de stand "RUN".

Luchtdruk via hoogte instellen "+ALT"
Is de juiste luchtdruk niet bekend (gereduceerd tot zeeniveau), kunt u de hoogte ingeven van de plaats waar u zich bevindt. De Meteograf berekent dan de daarbij  behorende luchtdruk volgens de standaard norm van ICAO. Omdat de standaard norm
zelden overeenkomt met de werkelijke atmosfeer, moet op een afwijking gerekend worden. De afwijking is groter naarmate de hoogte groter is, maar in eerste instantie heeft u een goede indicatie. 
* Op het LCD-scherm staat  “ALT 0000" dit is ca. zeeniveau.
   Met de rechter toets (> <) corrigeert u de hoogte tot de plaatselijke hoogte.
* U gaat met de linker toets (^v) naar een ander menu, of verlaat het menu via
   "RUN" en bevestigt met de rechter toets (> <).

Luchtdruk instellen  "+1013.2 HP"
Weet u de juiste luchtdruk, gereduceerd tot zeeniveau, dan kunt u die via deze functie instellen.
* Op het LCD-scherm moet de luchtdruk aangegeven worden, bijv. "1013.2 HP" met
   de rechter toets (> <) zet u de luchtdruk op de juiste waarde (de hoogte, zie
   boven, wordt automatisch aangepast).
* U gaat met de linker toets (^v) naar een ander menu, of verlaat het menu via
   "RUN" en via de rechter toets (> <) bevestigen.

Instellen  "+ADJUST"
Met de linker toets naar "ADJUST" met de rechter toets bevestigen. De instelstand is nu zichtbaar op het LCD scherm, er knippert een +. Met de linker toets (^v) kunt u het menu laten rollen. Met de rechter toets (> <) kunt u de waarden instellen of de ingestelde waarden bevestigen. Wordt er gedurende 30 seconden geen toets ingedrukt gaat de Meteograf automatisch naar de stand "RUN".

Luchtdruk via hoogte instellen "+ALT"
Is de juiste luchtdruk niet bekend (gereduceerd tot zeeniveau), kunt u de hoogte ingeven van de plaats waar u zich bevindt. De Meteograf berekent dan de daarbij behorende luchtdruk volgens de standaard norm van ICAO. Omdat de standaard
norm zelden overeenkomt met de werkelijke atmosfeer, moet op een afwijking gerekend worden. De afwijking is groter naarmate de hoogte groter is, maar in eerste instantie heeft u een goede indicatie. Op het LCD-scherm staat "ALT 0000" dit is ca. zeeniveau. Met de rechter toets (> <) corrigeert u de hoogte tot de plaatselijke hoogte. U gaat met de linker toets C naar een ander menu, of verlaat het menu via "RUN" en bevestigt met de rechter toets (> <).

Luchtdruk instellen  "+1013.2 HP"
Weet u de juiste luchtdruk, gereduceerd tot zeeniveau, dan kunt u die via deze functie instellen.
* Op het LCD-scherm moet de luchtdruk aangegeven worden, bijv. "1013.2 HP"
   met de rechter toets (> <) zet u de luchtdruk op de juiste waarde (de hoogte,
   zie boven, wordt automatisch aangepast).
* U gaat met de linker toets (^v) naar een ander menu, of verlaat het menu via
   "RUN" en via de rechter toets (> <) bevestigen.

aanduiding "RUN"
In het optekenmenu geeft de Meteograf het Iuchtdrukverloop in een tijdperiode aan. Met de linker toets (^v) kunt u door het menu rollen.

Menu Iuchtdruk "1015.8 HP"
Op het LCD wordt de actueel gemeten luchtdruk in hpa aangegeven (bijv. 1013.2 HP). De luchtdruk wordt elke minuut bijgewerkt.

Met de rechter toets (> <) kunt u het stormalarm uitschakelen. Het alarm gaat weer af, als de barometerstand die u bij "GALE" heeft ingesteld, overschreden wordt.

Luchtdruk en de veranderingen loepfunctie 1015.8 HP < > 30-0.2 HP
Om drukveranderingen direct te kunnen waarnemen, is in de Meteograf een loepfunctie gebouwd. Met de linker toets ò gaat u in het menu naar actuele luchtdruk (zoals boven), in het menu wordt de luchtdruk afgewisseld met de veranderingen
in de laatste minuut en de laatste 5,15, 30 en 60 minuten. De wisseling van gegevens duurt steeds 2 seconden. De gegevens worden elke minuut opnieuw berekend.

Met de rechter toets (> <) kunt u het stormalarm uitschakelen. Het alarm gaat weer af, als de barometerstand die u bij "GALE" heeft ingesteld, overschreden wordt.

Stormalarm in- en uitschakelen CALL 3
In het menu "CALL" kunt u aangeven hoe de melding van het stormalarm is (ingesteld onder "GALE". Bij "OFF" is het signaal alarm uitgeschakeld. Het stormalarm wordt nu visueel waargegeven door het knipperen van de letters "HP". Op de stand "ON" is het alarmsignaal ingeschakeld en gaat elke minuut tot de luchtdruk weer lager is als onder "GALE" ingegeven of totdat u het alarmsignaal met de rechter toets uitschakelt. Met de getallen 1 tot 9 kunt u het aantal keren dat het signaal afgaat instellen (bijv. bij 4, gaat het alarm vier maal af, met een onderbreking van een minuut). Met de rechter toetsen (> <) kunt u de waarde instellen.

Naar een ander menu
Vanuit het standaard menu kunt u via "ADJUST" naar het instelmenu, of via "TRANSP" naar het transportmenu. 
* Met de linker toets (^v) kiezen, met de rechter toets (> <) bevestigen. 
* De zekerheid voor de loepfunktie wordt op nul gezet en bij terugkeer naar het
   optekenmenu weer herberekend.

aanduiding "RUN"

Transport van de Meteograf 
Het transport van de Meteograf, brengt meestal ook hoogteveranderingen met zich mee. Hoogteveranderingen geven een luchtdrukverandering die niets te maken heeft met de weersontwikkeling. Ingesteld op de transportfunctie wordt er aangenomen dat er geen luchtdrukveranderingen plaats vinden door weersontwikkelingen. De doorgevoerde correcties zijn beter naarmate het weer stabieler en het transport korter is.

Het instellen op de transportfunctie
geschiedt via de functie "RUN". Met de linker (^v) toets "TRANSP" kiezen en met de rechter toets (> <) bevestigen. In deze functie ingesteld, geeft de schrijver alleen een horizontale lijn. Op het LCD scherm wordt de luchtdruk knipperend aangegeven.

* Met de linker toets (^v) kunt u de verschillende functies bekijken. In deze stand kunt u de waarden niet 
  veranderen.

Instellen van een andere functie 

Indien de luchtdruk tijdens het transport niet veranderd is, verlaat u de functie "TRANSP" via de functie "RUN". Is tijdens het transport de luchtdruk gewijzigd, dan verlaat u de transportfunctie via "ADJUST" bij de instelfunctie.

* Met de linker toets (^v) kiezen en met de rechter toets (> <) bevestigen.

fout aanduiding
* Er wordt niets aangegeven op het LCD scherm: 
       
   batterij leeg of verkeerd ingezet 
* Verspringen van de functies op het LCD scherm:       
   luchtverversingssysteem/aircondition veroorzaakt onder– of overdruk in de ruimte.
   hoogte wisselingen van de Meteograf zonder dat transportfunctie is ingesteld.
   een zender in de onmiddellijke omgeving van de Meteograf.
* De gegevens op het LCD scherm knipperen:        
   de Meteograf is ingesteld op de transportfunctie.    

Batterij
Alleen een alkali-mangaan batterij is geschikt voor de Meteograf. Dankzij het lage energiegebruik werkt de Meteograf op 1 batterij (AA, AM2, LRI4), bij gemiddelde kamertemperatuur, ca. 12 maanden.

Bij hogere temperaturen, neemt de zelfontlading van een alkali-mangaan batterij toe, de batterij verliest dan een deel van zijn energie. Bij lagere temperaturen is de batterij niet meer in staat de volledige capaciteit te benutten. Wordt de Meteograf bij extreem lage of hoge temperaturen gebruikt, of wordt er een batterij gebruikt die oud is, dan is de levensduur van de batterij beperkt. Het veelvuldig gebruik van de functietoetsen en het akoestisch alarm, verkorten de levensduur van de batterij.

Wisselen van batterij en papier 
Voor u de Meteograf uitschakelt of de batterij verwijdert, noteert u de bij de functie "ADJUST" aangegeven hoogte. Bij het in gebruik nemen van de Meteograf op gelijke hoogte, dient u na het opstarten, de genoteerde hoogte onder “ADJUST” in te stellen. De Meteograf berekent dan automatisch de bijbehorende luchtdruk.

Capaciteitsaanduiding
De batterijspanning wordt regelmatig gemeten en in de linker bovenhoek van het LCD scherm met 3 kleine peilen aangegeven.
constant:      1.15 volt - batterij goed.
knipperend: 1.15 tot 1.0 volt - op korte termijn batterij vervangen (3 - 4 weken).
snel: 1.0 tot 0.9 volt - batterij vervangen (1 week).
“LO BAT”: minder dan 0.9 volt, aanduidingen niet meer betrouwbaar (2-3 dagen).

Daalt de spanning van de batterij beneden de 0.9 volt, verandert de aanduiding op het LCD scherm in "LO BAT". De luchtdruk wordt niet meer aangegeven. De schrijver werkt tot de batterij volledig leeg is. Het wisselen van functies is niet meer mogelijk en er kunnen geen andere waarden meer ingesteld worden.

Capaciteitsaanduiding i.v.m. type batterij
De capaciteitsaanduiding werkt alleen met alkali-mangaan batterijen. Andere batterijen, zoals de oplaadbare nikkel-cadmium, hebben een ander spanningsverloop. 

Stormwaarschuwing knipperend "HPA" aanduiding en akoestisch alarm.
Het weer en daarmee ook de wind hangen samen met snelle veranderingen in de luchtdruk. Afhankelijk van de breedtegraad moet bij een bepaalde lichtdrukverandering per uur, op storm gerekend worden. Als de volgende richtwaarden overschreden zijn, bestaat gevaar op storm:
- vanaf ca. 1 hpa p.u. van 20° tot 40° breedte 
- vanaf ca. 2 hpa p.u. van 40° tot 60° breedte 
- vanaf ca. 3 hpa p.u. van 60° tot 80° breedte 

Door te testen kunt u de optimale waarde in uw omgeving vinden. Is de ingegeven waarde te laag, dan wordt er vals alarm gegeven. Is de waarde te hoog, dan wordt er te laat een waarschuwing gegeven. De waarde wordt ingesteld met de instelfunctie "ADJUST" onder "GALE", het akoestisch alarm wordt ingesteld met "CALL". De luchtdrukveranderingen in 60 min. of in 30 min. vermenigvuldigt met 2 of 15 min. met 4, veroorzaken het alarm, wanneer de onder "GALE" ingestelde waarde overschreden wordt.

Filter
Om te bereiken dat bij zeegang de juiste luchtdruk gemeten wordt, worden meerdere metingen verricht en aangegeven, om de gemiddelde luchtdruk te berekenen.

Bevestigingsplaats
De Meteograf moet een vaste plaats hebben. Kleine hoogteveranderingen of bij het varen op rivieren met sluizen, beïnvloeden de metingen (1 m hoogteverandering is ca. 0.12 hpa).

Het registratiepapier
Het registratiepapier is speciaal met was behandeld papier. Een rol is voldoende voor één jaar. Het document-papier is meerdere jaren houdbaar. Het dient koel en droog bewaard te worden. Het registratiepapier kunt u uitstekend met een watervaste viltstift beschrijven. Wanneer de Meteograf in gebruik is, kunt u de deksel openen en belangrijke aanwijzingen op het  papier schrijven. Denkt u er aan dat bij het sluiten van de deksel, de transporttanden weer goed in de uitsparingen van het papier vallen. De curve op het registratiepapier kunt u goed kopiëren of met een scanner inlezen, als u het papier van een zwarte achtergrond voorziet.

Montage aan boord
De Meteograf dient zeevast aan boord gemonteerd te worden. De plaats dient zo droog mogelijk te zijn en beschermd tegen buiswater. De nabijheid van een zender/antenne kan storingen veroorzaken, waardoor foutaanduidingen ontstaan.

Opslag
Is de Meteograf langere tijd niet in gebruik, dan dient de batterij verwijderd te worden. Ook de allerbeste batterijen kunnen na een lange periode lekken en de elektronica van de Meteograf beschadigen.

De Meteograf dient op een droge plaats bewaard te worden.

Onderhoud en verzorging
De Meteograf kunt u schoonmaken met een zacht doekje, eventueel bevochtigd met alcohol. Gebruikt u geen oplosmiddelen, zoals thinner, daardoor kan de kunststof oplossen.

Buiten het vervangen van het papier en de batterij, heeft de Meteograf geen onderhoud nodig. Het apparaat heeft geen onderdelen die kunnen slijten en vervangen moeten worden.

Winkelwagen

Geen artikelen in winkelwagen.
© 2015 - 2020 meteograf barometer | sitemap | rss | webwinkel beginnen - powered by Mijnwebwinkel
Ook een eigen gratis shop?