Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elke overeenkomst die je met Letter Pret met Auk afsluit.
Voordat je je opgeeft voor een workshop of cursus is het belangrijk om deze goed door te lezen.
Door je aan te melden geef je aan met de algemene leveringsvoorwaarden akkoord te gaan.

1. Toepasselijkheid
1.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen en overeenkomsten
van opdrachtgevers of (potentiële) deelnemers voor wat betreft cursussen en workshops.
1.2 Een overeenkomst met betrekking tot het volgen van een cursus of workshop komt tot stand
door afnemen van een workshop in de webshop door cliënt cq deelnemer en het verstrekken
van een bewijs van inschrijving door Aukelien Poelsema

2. Inschrijvingen
2.1 Alle cursussen en workshops worden gehouden onder voorbehoud van voldoende inschrijvingen.
2.2 Aukelien Poelsema behoudt zich het recht voor waar nodig de locatie te veranderen.
2.3 Na inschrijving ontvangt u een (elektronische) ontvangstbevestiging via e-mail die uw inschrijving definitief
maakt. Inschrijving vindt plaats in volgorde van ontvangst van de aanmeldingen.
2.4 Per workshop of cursus zijn er slechts een bepaald aantal plekken beschikbaar. Het maximale aantal deelnemers
is 12 deelnemers per workshop of cursus. Zodra een workshop of cursus vol zit, wordt de inschrijving automatisch
gesloten en is het niet meer mogelijk via de website een plek te boeken.
2.5 Als een workshop vol zit, kunt u mij mailen om u op te geven voor de reservelijst. Zet in het onderwerp van uw e-mail
‘reservelijst [desbetreffende workshop of cursus]’. Vermeld daarbij uw volledige naam en telefoonnummer. Mocht er
een plek zijn vrijgekomen, neem ik zo snel mogelijk contact met u op.
2.6 Door de inschrijving verklaart u zich akkoord met de algemene voorwaarden.

3. Afmelden door de deelnemer
3.1 Afmelden dient via e-mail te gebeuren.
3.2 Afmelding voor een workshop:
Bij afmelding tot 48 uur voor aanvang krijgt u het volledige bedrag terug, daarna is de afmelding voor eigen rekening.
Bij het niet verschijnen tijdens de workshop, wordt ook geen geld teruggeboekt.
3.4 Mocht u niet kunnen komen, dan mag u ook zelf voor vervanging zorgen.
Uw deelnamebevestiging is overdraagbaar, maar meld het wel even.

4. Annulering door Aukelien Poelsema
4.1 Aukelien Poelsema is gerechtigd bij onvoldoende deelnemers de aangeboden workshop of cursus te annuleren.
Mocht een workshop of cursus geen doorgang vinden of worden uitgesteld, dan ontvang je daarvan voor aanvang een elektronisch bericht.
4.2 De workshops vinden alleen plaatst bij een aantal van minimaal 6 deelnemers.
Bij minder deelnemers kan de workshop niet doorgaan.

5. Betaling
5.1 De deelnemer dient de gehele vordering binnen 7 dagen na factuurdatum te voldoen tenzij uitdrukkelijk anders en schriftelijk
overeengekomen met Aukelien Poelsema.
5.2 Bij niet stipte nakoming van de overeengekomen deeltermijnen komt deze overeenkomst tot deelbetalingen zonder enige
berichtgeving te vervallen en kan deelnemer er geen aanspraak meer op maken.

6. Klachten
6.1 Heb je een klacht over een workshop of cursus? Neem dan contact op met Letter Pret met Auk via het contact form.
Aukelien Poelsema zal haar best doen om je daarbij van dienst te zijn en het probleem proberen op te lossen.
6.2 Het indienen van een klacht ontslaat de deelnemer niet van de betalingsverplichting.

7. Aansprakelijkheid
7.1 Aukelien Poelsema aanvaardt geen aansprakelijkheid voor persoonlijk letsel of schade aan eigendommen van deelnemers,
noch enige aansprakelijkheid als gevolg van gebeurtenissen tijdens de workshop of cursus.
7.2 Tijdens de workshop en cursussen wordt er soms gewerkt met materialen die kunnen afgeven op kleding of spullen.
Aukelien Poelsema is niet aansprakelijk voor bevuilde of beschadigde eigendommen en zal eventuele schade niet vergoeden.

8. Overig
8.1 Aukelien Poelsema behoudt zich altijd het recht om de workshops en cursussen inhoudelijk te veranderen en/of prijzen te wijzigen.
8.2 Parkeerkosten en/of kosten van openbaar vervoer, indien van toepassing, zijn voor rekening van de deelnemer.
8.3 Als een deelnemer hinder veroorzaakt tijdens een workshop of cursus, dan heeft Aukelien Poelsema het recht om deze persoon te
weigeren tijdens volgende workshops of lessen van de cursus. De deelnemer krijgt hierbij het betaalde geld niet terug.

Voor overige vragen kun je contact opnemen met Aukelien Poelsema(Download de Algemene voorwaarden als PDF bestand.)
© 2018 - 2020 Letter Pret met Auk | sitemap | rss | webwinkel beginnen - powered by Mijnwebwinkel
Ook een eigen gratis shop?