500 st OKRS koeriersvrachtbrieven, 4-voudig A5 formaat (art 1004500)

€ 85,00 (exclusief 21% btw)
Aantal

500 stuks

Op deze 4-voudige zelfdoorschrijvende vrachtbrieven zijn de Algemene Voorwaarden Koeriersdiensten (AVK) van toepassing zoals die door de Stichting Vervoeradres ter griffie van de Arrondissementsrechtbank te Amsterdam en Rotterdam zijn gedeponeerd "laatste versie". Daarmee is deze vrachtbrief dé standaard voor het binnenlandse koerierstransport.

Artikel 5 van deze voorwaarden vermeerdert de aansprakelijkheid van de koerier ten opzicht van zijn aansprakelijkheid neergelegd in Artikel 8: 1095 Burgelijk Wetboek. Op grond van dit artikel is deze vermeerdering van aansprakelijkheid nietig tenzij artikel 5 van deze voorwaarden in een afzonderlijk geschrift, dat de vervoerovereenkomst bevat, wordt vastgelegd.

Niet te gruiken voor grensoverschrijdend vervoer.

Ook een eigen gratis shop?