Algemene Voorwaarden

Algemene voorwaarden
Hip zonder haar is onderdeel van Evira Design.
Artikel 1. Toepasselijkheid
1.1 Het accepteren van een aanbieding dan wel het doen van een bestelling houdt in dat u de toepasselijkheid van deze Voorwaarden aanvaardt. U kunt nimmer enig recht doen laten gelden op grond van het feit dat Evira Design deze Voorwaarden soepel toepast.
Artikel 2 Bestellen en leveren
2.1 Het kan voorkomen dat een product niet direct uit voorraad leverbaar is. Als de verwachte levertijd meer dan 10 werkdagen is, wordt u op de hoogte gesteld en kunt u de bestelling kosteloos annuleren. Overschrijding van enige leveringstermijn geeft u geen recht op schadevergoeding
2.2 Voor misverstaan, vertragingen of niet behoorlijk overkomen van bestellingen en mededelingen ten gevolge van het gebruik van Internet of enig ander communicatiemiddel in het verkeer tussen u en Evira Design, dan wel tussen Evira Design en derden, voor zover betrekking hebbend op de relatie tussen u en Evira Design, is Evira Design niet aansprakelijk, tenzij en voor zover sprake mocht zijn van opzet of grove schuld van Evira Design
2.3 De eigendom van geleverde producten gaat pas over, indien u al wat u op grond van enige overeenkomst aan Evira Design verschuldigd bent, heeft voldaan. Het risico over de producten gaat al op het moment van de aflevering op u over.
2.4 U heeft de verplichting om bij aflevering te onderzoeken of de producten aan de overeenkomst beantwoorden. Problemen met levering dienen binnen 24 uur te worden gemeld, en overige klachten binnen 7 dagen na ontvangst op info@eviradesign.com. Klachten na deze periode kunnen niet meer in behandeling worden genomen.
2.5 Indien is aangetoond dat de producten niet aan de overeenkomst beantwoorden, heeft Evira Design de keuze de desbetreffende producten tegen retournering daarvan te vervangen door nieuwe producten dan wel de factuurwaarde daarvan te restitueren.
2.6 Indien u aan Evira Design schriftelijk opgave doet van een adres, is Evira Design gerechtigd aan dat adres alle bestellingen te verzenden, tenzij u aan Evira Design schriftelijk opgave doet van een ander adres waaraan uw bestelling dient te worden gezonden.
2.7 Evira Design is niet aansprakelijk voor het niet arriveren van bestelling door fouten bij PostNL of de klant.
Artikel 3 Prijzen en betalingen
3.1 De vermelde prijzen voor de aangeboden producten zijn in euro’s, exclusief verzendkosten.
3.2 Leveringen dienen te allen tijde vóóraf te worden voldaan.
3.3 Betaling kan geschieden op (een van) de wijze(n) zoals aangegeven tijdens het bestelproces. Aan uw bestelling kunnen nadere (betaling-/bestel)voorwaarden worden gesteld.
Bij betaling per bank of giro geldt als datum van betaling de datum van creditering van de giro- respectievelijk bankrekening van Evira Design
3.4 Bij overschrijding van de betalingstermijn bent u vanaf de dag dat betaling had moeten plaatsvinden in verzuim en bent u vanaf die dag een vertragingsrente van 1% per maand of een deel van een maand verschuldigd over het openstaande bedrag. Indien betaling plaatsvindt na aanmaning door Evira Design bent u een bedrag van tweeëntwintig euro (€ 22,00) aan administratiekosten verschuldigd en indien Evira Designdaarmee samenhangende overeenkomsten op te schorten, dan wel te ontbinden.
3.6 Indien de prijzen voor de aangeboden producten en diensten stijgen in de periode tussen de bestelling en de uitvoering daarvan, bent u gerechtigd de bestelling te annuleren dan wel de overeenkomst te ontbinden binnen tien (10) dagen na mededeling van de prijsverhoging door Evira Design.
Artikel 4 Eigendomsrechten.
4.1 U dient alle intellectuele en industriële eigendomsrechten welke rusten op de door Evira Design geleverde producten geheel en onvoorwaardelijk te respecteren.
4.2 Evira Design garandeert niet dat de aan u geleverde producten geen inbreuk maken op enig (ongeschreven) intellectueel en/of industrieel eigendomsrecht van derden.
Artikel 5. Retouren
5.1 De klant heeft het recht producten binnen 7 werkdagen na ontvangst, zonder opgaaf van reden, te retourneren conform de wet “kopen op afstand”. De klant dient Evira Design voorafgaand aan de retourzending per email op de hoogte te brengen. De retourbetaling betreft uitsluitend het aankoopbedrag van de producten, welke ongebruikt en onbeschadigd, in originele verpakking dienen te worden aangeboden. Indien van toepassing, zal de retourbetaling geschieden binnen 30 dagen nadat Evira Design de goederen retour heeft ontvangen. Alle verzendkosten zijn voor rekening van de klant.Indien de klant de zending ongefrankeerd verzendt, worden de gemaakte kosten verhoogd met administratiekosten aan de klant doorberekend.
Artikel 6. Diversen
6.1 Inhoud website
Alle teksten zijn met zorg samengesteld. Wij zijn echter niet aansprakelijk voor eventuele typefouten en foutieve prijzen. Bij foutieve prijzen wordt de klant per email op de hoogte gesteld en heeft het recht de order kosteloos te annuleren.
6.2 Copyright
Alle informatie inclusief alle ontwerpen op de website van Evira Design zijn beschermd door copyright. Het is niet toegestaan om iets van deze informatie of ontwerpen te kopiëren,gebruiken of te verspreiden zonder eerst geschreven toestemming hiervoor te verkrijgen. Geen van de teksten of (grafische) afbeeldingen van de website van Evira Design mogen geheel of gedeeltelijk gekopieerd of publiekelijk gebruikt worden in een elektronische data.
6.3 Nederlands recht: op alle artikelen, teksten en voorwaarden is het Nederlandse recht van toepassing.
6.4 Wijzigingen Evira Design behoudt zich het recht de algemene voorwaarden zonder vooraankondiging te wijzigen. De algemene voorwaarden zijn van toepassing op al onze leveringen. Evira Design is geregistreerd bij de Kamer van Koophandel onder nummer 50340506.
(Download de Algemene voorwaarden als PDF bestand.)

Winkelwagen

Geen artikelen in winkelwagen.
© 2015 - 2020 Hip zonder Haar | sitemap | rss | webwinkel beginnen - powered by Mijnwebwinkel
Ook een eigen gratis shop?