Hoe herken je een nieuwetijdskind?

Nieuwetijdskinderen hebben prachtige eigenschappen. Het lijkt wel of ze ons iets willen vertellen, iets duidelijk willen maken. 

1. Voor nieuwetijdskinderen is alles één

Nieuwetijdskinderen ervaren geen verschil tussen zichzelf en de rest. Ze voelen zich verbonden met alles en iedereen. Voor deze kinderen, met hun onbegrensde innerlijke wereld, is het heel belangrijk te weten wie ze zelf zijn.

Want ook al ben je deel van het geheel, je bent ook een individu met eigen gedachten, uiterlijke kenmerken, voorkeuren en talenten.
Als je niet goed weet wie je bent en er geen grens is tussen jou en de wereld kun je jezelf niet laten zien en wordt het voor anderen lastig om rekening met je te houden. Ze gaan bijvoorbeeld zonder zich hier bewust van te zijn over je grenzen.

2. Bewustzijn van polariteit

De aardse realiteit bestaat uit tegenstellingen: hoog en laag, wit en zwart, groot en klein, licht en donker. Als iets het één is, kan het niet het ander zijn. Een groot huis, kan geen klein huis zijn.

Tegenstellingen zijn nodig om tot persoonlijke groei te komen. We leren vaak door het ervaren van tegenstellingen. Als je niet weet wat je mooi vindt, weet je ook niet wat je niet mooi vindt.

Voor nieuwetijdskinderen is alles één en in hun energetische wereld bestaan deze verschillen niet.

“Op dit moment worden er steeds meer kinderen geboren die alle tegenstellingen al in zichzelf verenigd hebben. Ze hoeven deze dus niet meer te doorleven om ze te leren kennen, maar alleen (opnieuw) te herkennen in de wereld om hen heen. Ze herkennen in wat ze om zich heen zien zichzelf en wat ze in zichzelf herkennen zien ze om zich heen. Zo binnen, zo buiten.” (Muijsert – Van Blitterswijk, 2000, p. 52)

3. Diepe verbondenheid met de natuur

Natuur is voor nieuwetijdskinderen van wezenlijk belang. Hier komen ze tot rust en kunnen ze tot zichzelf komen. Nieuwetijdskinderen zijn heel gevoelig voor indrukken en de hoge eisen die aan ze gesteld worden.

Door hun gevoeligheid kunnen ze vaak niet aan de verwachtingen van onze hectische maatschappij voldoen. Hierdoor raken ze vervreemd van zichzelf. De natuur is een prachtige plek om het contact met zichzelf en hun eigen gevoel weer te herstellen.

4. Grote eerbied voor mens, dier en milieu

Voor nieuwetijdskinderen is alles verbonden met elkaar. Ze voelen zichzelf deel van de natuur en van alles en iedereen om zich heen. Ze behandelen mens, dier en milieu dan ook met respect. En als anderen dit niet doen, worden ze diep geraakt.

5. Rechtvaardigheid

Nieuwetijdskinderen voelen zich verbonden met alles. Het is voor deze kinderen vanzelfsprekend dat ze anderen (mens, dier, natuur) goed en liefdevol behandelen. Ze zullen anderen nooit met opzet kwaad doen en zullen omgaan met anderen volgens het principe ‘behandel een ander zoals je zelf behandeld wilt worden’. Je zegt geen nare dingen over iemand anders, je houdt je aan afspraken, je discrimineert niet.

Deze kinderen gunnen iedereen het beste en zijn blij met het geluk en succes van anderen. Ze ervaren dit als hun eigen succes en geluk.

En natuurlijk zullen ze heus weleens iets uithalen.. het zijn kinderen..! ;-) 

6. Gelijkwaardigheid

Ook al zien we er allemaal anders uit, denken we anders en doen we verschillende dingen, voor nieuwetijskinderen zijn we diep van binnen allemaal gelijk. De één is niet beter, slechter, mooier dan de ander. Het maakt niet uit of je arm of rijk, directeur of muzikant, Duits of Amerikaans bent.

Deze kinderen zijn niet gevoelig voor autoriteit, macht en titels. Het zegt hen niet zoveel, omdat het erom gaat wie je bent en niet zozeer om wat je doet..

(Bron: Nieuwetijdskinderen, Het intuïtieve kind in gezin, onderwijs en hukpverlening, Carla Muijsert – van Blitterswijk, 2000 Uitgeverij Ankh-Hermes bv – Deventer.)

Ramar, een spirituele vertelling

Opeens herinnerde ik me iets: ik kreeg eens een brief van een vriend en hij citeerde een stukje uit Ramar, een sprirituele vertelling en ik vind dat dit stukje prachtig weergeeft hoe een nieuwetijdskind de wereld ervaart.

Ramar glimlachte en boog zijn kop. Hij kon niet besluiten wat hij zou antwoorden.
‘Ik ben gekomen om vriendschap met je te sluiten,’ zei Lydia,’en om je dingen te leren, als ik je mag helpen.’

Ramar probeerde gedag te zeggen, maar er kwam geen geluid, alleen het woord ‘hallo’ in zijn gedachten. Maar Lydia hoorde hem en glimlachte. ‘Zo praten vrienden met elkaar,’ vertelde ze hem.
‘Je denkt gewoon wat je wilt zeggen en ik zal je horen, net zoals jij mij hoort.’
‘Praat iedereen zo?’ vroeg Ramar.
‘Iedereen en alles,’ antwoordde Lydia. ‘Niet alleen levende wezens praten met elkaar. Alles heeft een taal. Je kunt met de wind praten. Je kunt met de rotsen en de rivier praten. Je kunt met alles om je heen praten als je hebt geleerd om te luisteren.’
‘Bedoel je dat alles me kan horen?’ vroeg Ramar. ‘Elk rotsblok en elke boom en… alles?’
‘Nee,’ zei Lydia. ‘Alleen de dingen waarvan je het gevoel hebt dat je er deel van uitmaakt of die je toelaat tot je hart. Dat is het geheim… De gevoelens die je voor elkaar hebt.’
Ramar glimlachte. Het was fijn om met Lydia te kunnen praten. Ze was alles tegelijk. Ze was jong. Ze was oud. Ze was warm. Ze was wijs. Ze voelde nabij en vertrouwd, alsof zij en Ramar al eeuwenlang in elkaars hart leefden. Eeuwen die hij zich niet kon herinneren. (Hare, 1996, p. 14-15)

Het Grote Gedichtenboek voor Bijzondere Kinderen

In Het Grote Gedichtenboek voor Bijzondere Kinderen, een boek speciaal voor kinderen van deze tijd, staan gedichten voor en over bijzondere kinderen* om moeilijke onderwerpen en problemen op een leuke en makkelijke manier met hen bespreekbaar te maken en ze het gevoel te geven dat ze helemaal goed zijn zoals ze zijn. Het is een boek voor thuis, op school en in de (kindercoach)praktijk.

*kinderen met faalangst, leerproblemen, dyslexie, dyscalculie, ad(h)d, onzekere kinderen, hooggevoelige kinderen, nieuwetijdskinderen, hoogbegaafde kinderen, kinderen die last hebben van stress of angst, kinderen met autisme, kinderen die zich niet goed genoeg of anders voelen

Bekijk het boek hier>>>

 

© 2016 - 2020 Helende gedichten | sitemap | rss | webwinkel beginnen - powered by Mijnwebwinkel
Ook een eigen gratis shop?