Privacyverklaring

Privacyverklaring Yvonne van Haastregt

Yvonne van Haastregt gaat zorgvuldig en vertrouwelijk om met jouw persoonsgegevens. Dat is nu vastgelegd in de Wet Bescherming Persoonsgegevens (WBP) en met ingang van 25 mei 2018 is dat de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG).

Als je gebruik maakt van diensten binnen de onderneming dan heb ik gegevens van jou nodig. Die verstrek je persoonlijk, via de telefoon of via de mail. Dit zijn gegevens zoals:

  • Naam
  • Geboortedatum
  • Adresgegevens
  • BSN
  • Telefoonnummer/mobiel nummer
  • Gegevens zorgverzekering (naam, polisnummer)
  • E-mailadres
  • Bepaalde, ter zake doende, medische gegevens

Deze persoonsgegevens zijn nodig voor het opstellen en verstrekken van een passend behandelplan.

In sommige gevallen gaat het om zogenaamde ‘bijzondere’ en/of ‘gevoelige persoonsgegevens’. Deze persoonsgegevens worden niet gebruikt voor commerciële doeleinden.

Hoe lang worden uw gegevens bewaard?

Yvonne van Haastregt bewaart uw persoonsgegevens 15 jaar na beëindiging van de dieetbehandeling (verplichting volgens de Wet op de Geneeskundige Behandelovereenkomst).

Delen met anderen

Indien noodzakelijk zal Yvonne van Haastregt met jouw instemming gegevens verstrekken aan andere zorgverleners voor behandeldoeleinden (denk aan rapportage aan verwijzer of overdracht naar andere instelling/praktijk bij opname/overname). Yvonne van Haastregt heeft met andere zorgverleners overeenkomsten voor veilige gegevensoverdracht. 

Yvonne van Haastregt zal jouw gegevens uitsluitend verstrekken aan een ICT hosting organisatie om jouw gegevens veilig op te bergen. Met deze organisatie heeft Yvonne van Haastregt een overeenkomst om te zorgen voor een standaard niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid voor dit soort gegevens. Yvonne van Haastregt blijft verantwoordelijk voor deze verwerking van jouw persoonsgegevens.

Gegevens inzien, aanpassen en verwijderen

Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te (laten) corrigeren of te (laten) verwijderen. Je kunt een verzoek tot inzage, correctie of verwijdering sturen naar yvonnevanhaastregt@gmail.com. Er zal dan een afspraak worden gemaakt, omdat hiervoor legitimatie altijd noodzakelijk is, om aan te tonen dat het om jouw persoonsgegevens gaat.

Beveiliging

Yvonne van Haastregt neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt hiervoor passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Heb je desondanks de indruk dat jouw gegevens onvoldoende beveiligd zijn, jouw gegevens onjuist bewaard worden of zonder jouw toestemming worden verwerkt of gedeeld, neem dan contact op via 0622383922 of yvonnevanhaastregt@gmail.com

Meer informatie

Als je vragen hebt over het gebruik van jouw persoonsgegevens kun je contact opnemen met onze privacy medewerker via het algemene telefoonnummer of via yvonnevanhaastregt@gmail.com

Voor meer informatie over privacy kunt je de website van de Autoriteit Persoonsgegevens raadplegen: https://www.autoriteitpersoonsgegevens.nl/

© 2018 - 2020 Yvonne van Haastregt | sitemap | rss | webwinkel beginnen - powered by Mijnwebwinkel
Ook een eigen gratis shop?