Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden

Fendercover is een webwinkel van Easy Go products (onderdeel van Vestiplan)

Bestellen en Bezorgen.

Wij bezorgen uw bestelling op het door u opgegeven adres in Nederland en Belgie
Zodra de bestelling door Fendequip LTD is verzonden, ontvangt u van ons daarvan een bevestigingsmail. Uw bestelling wordt in de meeste gevallen bij u thuis bezorgd door Post.nl.

Voor alle bestellingen via deze site bereken wij 19,50 euro ter dekking van de verzendkosten uw Fendercovers komen namelijk rechtstreeks van de fabriek uit de United Kingdom. De werkelijke verzendkosten vanuit United kingdom zit rond de 22,00 Pond Sterling.
Bestellingen boven de Euro 450,00 worden franco huis geleverd

Fouten op de website

Easy go products stelt zich niet aansprakelijk voor eventuele fouten die op de website staan. Indien door een fout op de website Easy Go products schade zou lijden aan de verhandeling dan houden Easy Go products zich het recht voor om de bestelling ongedaan te maken en uw eventuele gedane betaling retour te storten.

Levertijd

Easy Go products kan de meeste artikelen in ongeveer een week bij u thuis laten bezorgen. Indien een artikel niet meer op voorraad is bij Fendequip LTD krijgt u van ons bericht over de levertijd. Artikelen voorzien van een borduurwerk duren minimaal twee weken, ze worden immers speciaal voor u gemaakt.

Retourneren

Sinds 1 februari 2001 is de wet Kopen op Afstand van kracht. Door deze wet hebben consumentkopers een sterkere rechtspositie gekregen, dus ook als het om kopen via internet gaat. Volgens de wet is er van kopen op afstand sprake wanneer consumentkoper en verkoper elkaar bij de aankoop niet hebben gezien.

De volgende belangrijke uitbreidingen voor wat betreft de rechten van consumentkoper zijn in de wet Kopen op Afstand opgenomen: Consumentkopers hebben recht op een afkoelingsperiode van 7 werkdagen na levering van het product. Zij mogen een product binnen die periode terugsturen, waarbij ze de verzendkosten voor het terugsturen voor hun rekening nemen. De verkoper mag wel voorwaarden verbinden aan het retour zenden.

De voorwaarde die Easy Go products stelt is dat u de producten uitsluitend onbeschadigd en goed her-verpakt retour stuurt. Gebruikte producten nemen wij niet retour. Wij accepteren uitsluitend retour goederen welke voldoende gefrankeerd zijn.
Easy Go products draagt zorg voor terugbetaling binnen 30 dagen van het door de consumentkoper betaalde aankoopbedrag met aftrek van de kosten voor eventuele extra verzendkosten.

De afkoelingsperiode geldt niet in de volgende gevallen:
- Aankopen die speciaal voor u op maat, zijn geleverd. of zijn bewerkt met een borduurwerk.
- Producten voor zakelijk gebruik
- Reserveonderdelen, zogenaamde spareparts

U kunt via de link retouraanvraag contact met ons opnemen om een retouraanvraag aan te melden. Zonder onze goedkeuring op uw retouraanvraag zullen wij uw retourzending niet accepteren.

Na de afkoelingsperiode van 7 werkdagen is het niet meer mogelijk producten te retourneren, mits er een beroep kan worden gedaan op onze garantiebepalingen.
LET OP:

Het adres voor retour zendingen staat vermeld bij contact.

 

Met vriendelijke groet,

Het EasyGo products team

Algemene voorwaarden en Privacy Statement

Fendercover is een webwinkel van Vestiplan

Bestellen, Bezorgen en Leveringsgebied.

Wij bezorgen uw bestelling op het door u opgegeven adres in Nederland en Belgie
Zodra de bestelling door Fendequip LTD is verzonden. Uw bestelling wordt in in sommige gevallen bij u thuis bezorgd door Post.nl.

Voor alle bestellingen via deze site bereken wij 19,50 euro ter dekking van de verzendkosten uw Fendercovers komen namelijk rechtstreeks van de fabriek uit de United Kingdom. De werkelijke verzendkosten vanuit United kingdom zit rond de 22,00 Pond Sterling.
Bestellingen boven de Euro 500,00 worden franco huis geleverd

Fouten op de website:

Vestiplan stelt zich niet aansprakelijk voor eventuele fouten die op de website staan. Indien door een fout op de website Vestiplan schade zou lijden aan de verhandeling dan houden Vestiplan zich het recht voor om de bestelling ongedaan te maken en uw eventuele gedane betaling retour te storten.

Levertijd:

Vestiplan kan de meeste artikelen in ongeveer een week bij u thuis laten bezorgen. Indien een artikel niet meer op voorraad is bij Fendequip LTD krijgt u van ons bericht over de levertijd. Artikelen voorzien van een borduurwerk duren minimaal twee weken, ze worden immers speciaal voor u gemaakt.

Retourneren:

Sinds 1 februari 2001 is de wet Kopen op Afstand van kracht. Door deze wet hebben consumentkopers een sterkere rechtspositie gekregen, dus ook als het om kopen via internet gaat. Volgens de wet is er van kopen op afstand sprake wanneer consumentkoper en verkoper elkaar bij de aankoop niet hebben gezien.

De volgende belangrijke uitbreidingen voor wat betreft de rechten van consumentkoper zijn in de wet Kopen op Afstand opgenomen: Consumentkopers hebben recht op een afkoelingsperiode van 7 werkdagen na levering van het product. Zij mogen een product binnen die periode terugsturen, waarbij ze de verzendkosten voor het terugsturen voor hun rekening nemen. De verkoper mag wel voorwaarden verbinden aan het retour zenden.

De voorwaarde die Vestiplan stelt is dat u de producten uitsluitend onbeschadigd en goed her-verpakt retour stuurt. Gebruikte producten nemen wij niet retour. Wij accepteren uitsluitend retour goederen welke voldoende gefrankeerd zijn.
Easy Go products draagt zorg voor terugbetaling binnen 30 dagen van het door de consumentkoper betaalde aankoopbedrag met aftrek van de kosten voor de extra verzendkosten die eventueel geweest zijn boven Euro 10,00.

De afkoelingsperiode geldt niet in de volgende gevallen:
- Aankopen die speciaal voor u op maat, zijn geleverd. of zijn bewerkt met een borduurwerk.
- Producten voor zakelijk gebruik
- Reserveonderdelen, zogenaamde spareparts

U kunt via de link retouraanvraag contact met ons opnemen om een retouraanvraag aan te melden. Zonder onze goedkeuring op uw retouraanvraag zullen wij uw retourzending niet accepteren.

Na de afkoelingsperiode van 7 werkdagen is het niet meer mogelijk producten te retourneren, mits er een beroep kan worden gedaan op onze garantiebepalingen.
LET OP:

Het adres voor retour zendingen staat vermeld bij contact.

PRIVACY STATEMENT

Per 25 mei 2018 is de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) van toepassing. Dat betekent dat er vanaf die datum dezelfde privacywetgeving geldt in de hele Europese Unie (EU).
Fendercover.nl handelsnaam van Vestiplan gevestigd aan it Helmhout 19, 8447 EG Heerenveen, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens:
www.fendercover.nl it Helmhout 19, 8447 EG Heerenveen +31 (0)513-626372
Peter Huisman is de Functionaris Gegevensbescherming van Vestiplan en is te bereiken via info@vestiplan.nl

Persoonsgegevens die wij verwerken:
Vestiplan verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt.
Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

Voor- en achternaam
Geslacht
Geboortedatum
Adresgegevens
Telefoonnummer
E-mailadres
Bankrekeningnummer


Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken:
Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als u er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via www.droogtoilet.nl, dan verwijderen wij deze informatie.
Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken: Vestiplan verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

Het afhandelen van uw betaling
Verzenden van onze nieuwsbrief
U te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren
U de mogelijkheid te bieden een account aan te maken

Geautomatiseerde besluitvorming:
Vestiplan neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma`s of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van Vestiplan) tussen zit. Vestiplan gebruikt de volgende computerprogramma`s of -systemen:

Snelstart voor de verwerking van administratie
Trans-IP voor de website hosting en gegevens opslag
Mijnwebwinkel voor webwinkelhosting

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren:

Vestiplan bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. Wij hanteren de volgende bewaartermijnen voor de volgende persoonsgegevens:
Persoonsgegevens, adres, email, telefoonnummers, rekeningnummer, worden verwijderd na 5 jaar inactiviteit.

Delen van persoonsgegevens met derden:

Vestiplan verkoopt uw gegevens niet aan derden en verstrekt deze uitsluitend indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die uw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een bewerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens. Vestiplan blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken:

Vestiplan gebruikt alleen technische en functionele cookies. En analytische cookies die geen inbreuk maken op uw privacy. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op uw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en uw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren. U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen:

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast hebt u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Vestiplan en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen.

U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar info@vestiplan.nl

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met dit verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek.

Vestiplan wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen:

Vestiplan neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op via info@vestiplan.nl.

Met vriendelijke groet,

Het Fendercover team van Vestiplan(Download de Algemene voorwaarden als PDF bestand.)
© 2012 - 2020 Fendercover | sitemap | rss | webwinkel beginnen - powered by Mijnwebwinkel
Ook een eigen gratis shop?