brandveiligheid veestallen

Ook veehouders dienen rekening te houden met brandveiligheid in veestallen. Sinds 2014 bestaan er wettelijke brandveiligheid eisen. Via het certificatiesysteem Maatlat Duurzame Veehouderij kunnen veehouders aantonen dat ze brandveilige veestallen bouwen. Het veestal MDV keurmerk bevat items als ammoniakemissie, veebedrijf, omgeving, brandveiligheid, diergezondheid, dierenwelzijn, energie en fijnstof. Of een veebedrijf aan MDV eisen voldoet wordt op 2 momenten gecontroleerd: op basis van stalontwerp en nadat de stal daadwerkelijk is gebouwd en de dieren in de stal zijn gehuisvest. Veestallen met MDV certificaat hebben een lagere milieubelasting en zijn  duurzaam.


brandblusser-veehouderij


Brand veestal voorkomen. Hang in ieder bouwwerk op uw bedrijf een plattegrond waarop locaties van veestallen, toegangsdeuren, nutsvoorzieningen, bluswaterput en brandgevaarlijke stoffen staat aangegeven. Deel de veestal op in een bouwblokindeling met het oog op de brandveiligheid. Behoud voldoende afstand tussen veestallen onderling en risicovolle installaties. Laat bij de oplevering van elektrische installaties zoals groepenkasten deze controleren en repareren door een onafhankelijke partij. Plaats geen verwarmingstoestellen met een open verbranding. Plaats de opslagruimte voor brandbare voer- en strooiselmaterialen buiten het brandcompartiment met dierverblijven.


BRANDBLUSSER ELEKTRA | CO2 BRANDBLUSSER 5 KILO:

 • erkende Co2 brandblusser
 • met 5 kilogram Co2 blusgas inhoud
 • in webwinkel ook met 2 kilogram inhoud te koop
 • zeer geschikt om een brand in meterkast te blussen
 • ook voor het blussen van bekabelingen en installaties
 • laat na het gebruik geen schadelijke blusresten achter
 • verplichte controle door medewerker onderhoudsbedrijf

Brandbeveiliging vereisten veestallen. Plaats strategisch brandmelders, branddetectiesystemen de juiste brandblussers en brandslanghaspels in alle dierverblijven en technische ruimten. Gebruik bouwmaterialen met de brandklasse A of B voor o.a. hokinrichting, hokafscheiding, koematrassen en mestbranden. Voorzie veestallen van noodvoorzieningen waardoor ventilatie in dierverblijven ook bij brand blijft werken. Plaats in veestallen zonodig een sprinkler of een watermist blussysteem.


BRANDBLUSSER VEESTALLEN | SCHUIM EN POEDERpoederblusser-ideal

 • poederblusser 6 kg met rijkskeurmerk en CE 
 • prima container brandblusser met 6 kilogram inhoud
 • training in het gebruik van poederblussers is aan te raden
 • poederblusser controle door medewerker onderhoudsbedrijf
 • poederblussers, in het 10e jaar voorzien van nieuwe poedervulling
 • in de webwinkel meerdere goedkope poeder en schuim blusapparaten

 

Advies brandblussers veehouderijen? neem gerust contact op.

 

brandblusser-veestallen

Ook een eigen gratis shop?