museum

Brandblusser-museum. Welke brandblusser is in een museum of tentoonstelling geschikt. Als het gaat om brandpreventie in een museum of tentoonstelling dan is schadebeperking hot issue. In een museum zijn kostbare kunstwerken en kostbaarheden aanwezig waarvan we niet willen dat deze door welke beschadiging dan ook verloren gaan. Ook niet door gebruik van bepaalde blusmiddelen.

 

BRANDBLUSSER MUSEUM | SPRAYBLUSSERbrandblusser-bedrijven

 • erkend, goedkoop in aanschaf en onderhoud
 • geen onverwachte kosten voor brandblusser onderhoud
 • geschikt voor brandklassen hout, papier, textiel, elektra ...
 • geen externe blustraining meer nodig ( kan wel )
 • geen hervullingen, geen onderdelen vervangen ...
 • geen kosten voor onderhoud !!!

 

Brandblussers voor musea zijn er in meerdere soorten. Museum gebouwbeheerders zijn budgettair geholpen met duurzame kostenbesparende brandblussers. Wij bieden erkende kostenbesparende brandblussers voor museums zoals de wettelijk in gebouwen voorgeschreven 6 liter schuimblussers. Hiernaast bieden wij u als facilitair beheerder de erkende sprayblusser voor bedrijven welke geen onderhoud nodig heeft. Een Co2 brandblusser is in een museum een prima brandblusser.

 

BRANDBLUSSER ELEKTRICITEITCO2 BRANDBLUSSER 5 KILO:

 • erkende Co2 brandblusser
 • met 5 kilogram Co2 blusgas inhoud
 • in webwinkel ook met 2 kilogram inhoud te koop
 • zeer geschikt om een brand in meterkast te blussen
 • ook voor het blussen van bekabelingen en installaties
 • laat na het gebruik geen schadelijke blusresten achter
 • verplichte controle door medewerker onderhoudsbedrijf

 

In musea bevinden zich immers ook bekabelingen en kabelwegen van en naar elektrische installaties en elektrische apparatuur. Echter mogen Co2 brandblussers enkel als aanvullend in een museum opgehangen worden. Dit is omdat Co2 brandblussers niet meer onder de basis brandbeveiliging categorie brandblussers in gebouwen valt. De 6 kilo poederblusser valt wel onder de categorie basis brandbeveiliging in gebouwen echter is een poederblusser in een museum, tentoonstelling of andere inpandige ruimte ongewenst vanwege de enorme vervolgschade van blussen met poeder.

 

ONDERHOUDSARME SCHUIMBLUSSER-6-LITER:schuimblusers-kopen

 • lichtgewicht brandblusser
 • valt onder basisbrandbeveiliging
 • blusser eenvoudig in gebruik voor eenieder
 • controle door medewerker onderhoudsbedrijf
 • eenmaal per twee jaar brandblussercontrole nodig
 • slechts in het tiende jaar hervullen volgens NEN2559

 

Als gebouwbeheerder van een museum krijgt u regelmatig de jaarlijkse offerte van uw brandblusser onderhoudsbedrijf voor het keuren van de in uw museum aanwezige blusmiddelen. Mogelijk heeft u al een keer de total cost of ownership van het aantal brandblussers in uw museum berekend. Een conventionele schuimblusser mag conform regelgeving slechts 20 jaar gebruikt worden. In deze 20 jaar wordt de blusstof drie keer vervangen, worden er onderdelen vervangen en worden er jaarlijks kosten voor het onderhoud en de keuring in rekening gebracht. U bent mogelijk genoodzaakt om onverwacht weer extra budget uit te geven. Dit voorkomen wij met kostenbesparende blussers.

De erkende spraybrandblusser is een onderhoudsvrije brandblusser met een total cost of ownership van € 10.00 per jaar (excl. B.T.W.) De spuitduur van universele sprayblussers is nagenoeg identiek aan die van een 6 liter schuimblusser. Sprayblussers zijn goedkoop in aanschaf.

 

Brandblussers-museum-kopen? neem gerust contact op.

 

brandblusser-museum

 

Ook een eigen gratis shop?