co2-brandblussers

Offerte-Co2-brandblussers? Co2-brandblussers zijn de beste brandblussers voor veilig blussen op machines, elektrische apparatuur en elektrische installaties. In onze brandblussershop kunt u online Co2-blussers kopen. Het is belangrijk dat u het juiste type Co2 blusser met de minimaal benodigde inhoud aan blusstof aanschaft. Heeft u nieuwe Co2 blussers nodig? Moeten er Co2 blussers hervuld of vervangen worden? Dan stellen wij een maatwerk offerte samen. Ook voor het opmaken van een Co2-brandblusser onderhoud offerte zijn we u graag van dienst. Welke onderhoud termijn Co2 brandblussers? Neem voor advies over Co2-brandblussers gerust contact op.


BRANDBLUSSER ELEKTRA | CO2 BRANDBLUSSER 5 KILO:

  • erkende Co2 brandblusser
  • met 5 kilogram Co2 blusgas inhoud
  • zeer geschikt om brand meterkast te blussen
  • ook voor blussen bekabelingen en installaties
  • laat na het gebruik geen schadelijke blusresten achter
  • verplichte controle door medewerker onderhoudsbedrijf

Of toch niet helemaal? Wanneer u als verantwoordelijke voor de brandveiligheid de controle van Co2 brandblussers eenmaal per twee jaar wilt laten uitvoeren dan is daar niets op tegen. In de Arbowet is geregeld dat eigenaren van gebouwen ervoor zorgdragen dat deze veilig zijn voor personeel en bezoekers. Wij leveren erkende Co2 brandblussers met Rijkstypekeur en CE markering. 


offerte co2-brandblusser


De onderhoudcyclus en de uit te voeren werkzaamheden tijdens het onderhoud aan Co2-blussers is totaal anders dan het onderhoud aan bijvoorbeeld draagbare schuimblussers en poederblussers. In de brandverzekering polis van uw brandverzekeraar kan opgenomen zijn dat de uitvoering van het onderhoud tenminste eenmaal per jaar uitgevoerd dient te worden door een brandblusmiddelen onderhoudsbedrijf. Een eigenaar van een bedrijf kan voor problemen komen te staan wanneer er ondanks deze voorwaarde toch het onderhoud naar eenmaal per twee jaar wordt gebracht en er bij brandschade herleidbaar is dat de schade is ontstaan door een niet functionerende Co2 blusser. 


Brandblusapparaten onderhoudsbedrijven zijn gehouden aan de termijn van jaarlijkse controles van Co2 blussers. Dit is opgenomen in dezelfde zin van het gebruiksbesluit waarin staat dat draagbare Co2 blussers tenminste eenmaal in de twee jaar onderhouden mogen worden. Hierin staat namelijk dat het onderhoud aan Co2 blussers conform NEN2559 dient te gebeuren. In deze NEN2559 norm wordt gesproken over jaarlijks onderhoud. Het onderhoudsbedrijf moet de gele brandblusser keuringsticker dus zo inknippen dat er in het volgende jaar weer onderhoud dient te geschieden anders begaat het onderhoudsbedrijf onbedoeld een overtreding. Overleg, om problemen achteraf te voorkomen, met uw verzekeraar welke onderhoudstermijn u dient na te leven.

 

Offerte-Co2-brandblussers? neem gerust contact op.

 

computerruimte-blusapparaten

Ook een eigen gratis shop?