poederblussers

Offerte-poederblussers nodig? Poeder brandblussers zijn veruit de beste ABC brandblussers voor gebruik buitenshuis of waar het risico op brand groot is, waar nevenschade is toegestaan. Voor o.a. het veilig blussen op vloeibare en vloeibaar wordende stoffen zoals benzine, alcohol, olie, vetstoffen, bitumen, vet, teer. In onze brandblussershop kunt u online poederblussers kopen. Het is belangrijk dat u het juiste type poederblusser met de minimaal benodigde inhoud aan blusstof aanschaft. Heeft u ook nog nieuwe poederblussers nodig? Moeten er poederblussers hervuld of vervangen worden? In de brandblusser webwinkel eenvoudig online bestellen en veilig via IDeal poederblussers afrekenen.

Tip: Webshop poederblussers onderhoudsarm.

Ook voor het opmaken van een poederblussers onderhoud offerte zijn we u van dienst. Welke onderhoudstermijn geldt er voor poederblussers? Met de invoering van het gebruiksbesluit in november 2008 kunt u kiezen of u uw poederblussers jaarlijks of èèn keer in de twee jaar wilt laten onderhouden. Of toch niet ... ? Wanneer u als verantwoordelijke voor de brandveiligheid de controle van poederblussers eenmaal per twee jaar wilt laten uitvoeren dan is daar niets op tegen. In de Arbowet is geregeld dat eigenaren van gebouwen en bedrijfsterreinen zorgdragen dat deze veilig zijn voor personeel en bezoekers. Wij leveren poederblussers met Rijkstypekeur.


offerte-poederblusser


De onderhoudcyclus en de uit te voeren werkzaamheden tijdens het onderhoud aan poederblussers is totaal anders dan het onderhoud aan bijv. draagbare schuimblussers en Co2-brandblussers. In de brandverzekering polis van de brandverzekeraar kan opgenomen zijn dat uitvoering van periodiek blusser onderhoud tenminste eenmaal per jaar uitgevoerd dient te worden door een blusmiddelen onderhoudsbedrijf. Een eigenaar van een bedrijf kan voor problemen komen te staan wanneer er ondanks deze voorwaarde toch het onderhoud naar eenmaal per twee jaar wordt gebracht en er bij brandschade herleidbaar is dat de schade is ontstaan door een niet functionerende poederblusser. 

Brandblusapparaten onderhoudsbedrijven zijn gehouden aan de termijn van jaarlijkse controles van poederblussers. Dit is opgenomen in dezelfde zin van het gebruiksbesluit waarin staat dat draagbare ABC poederblussers tenminste eenmaal in de twee jaar onderhouden mogen worden. Hierin staat namelijk dat het onderhoud aan poederblussers conform de NEN2559 dient te gebeuren. In deze NEN2559 norm wordt gesproken over jaarlijks onderhoud. Het onderhoudsbedrijf moet de gele brandblusser keuringsticker dus zo inknippen dat er in het volgende jaar weer onderhoud dient te geschieden anders begaat het onderhoudsbedrijf onbedoeld een overtreding. Overleg, om problemen achteraf te voorkomen, met uw verzekeraar welke onderhoudstermijn u dient na te leven.

 

Offerte-poederblussers? neem gerust contact op.

 

prijs-poederblussers

Ook een eigen gratis shop?