schuimblussers

Offerte-schuimblussers nodig? Schuimblussers zijn de beste brandblussers in gebouwen. Voor o.a. het blussen op vaste stoffen zoals papier, textiel en hout. In onze brandblussershop kunt u online schuimblussers kopen. Het is belangrijk dat u het juiste type brandblusser met de minimaal benodigde inhoud aan blusstof voor uw bedrijfspand of woonverblijf aanschaft. Mogelijk heeft u meerdere schuimblussers nodig, moeten er schuimblussers hervuld of vervangen worden en kunnen wij voor u een maatwerk offerte voor nieuwe en te onderhouden schuimblussers samenstellen.

Tip: Webshop schuimblussers onderhoudsarm.

Ook voor het opmaken van een schuimblussers onderhoud offerte zijn we u graag van dienst. Welke onderhoudstermijn geldt er o.a. voor schuimblussers? Met de invoering van het gebruiksbesluit in november 2008 kunt u kiezen of u uw schuimblussers jaarlijks of èèn keer in de twee jaar wilt laten onderhouden. Of toch niet ... ? Wanneer u als verantwoordelijke voor de brandveiligheid in een gebouw de controle van schuimblussers eenmaal per twee jaar wilt laten uitvoeren dan is daar niets op tegen. In de Arbowet is geregeld dat eigenaren van gebouwen zorgdragen dat hun gebouw veilig is voor personeel en bezoekers. Wij leveren erkende schuimblussers en sprayblussers.  

   

schuimblusser-offerte

                                                

De onderhoudcyclus en de uit te voeren werkzaamheden tijdens het onderhoud aan schuimblussers is totaal anders dan het onderhoud aan Co2 brandblussers en aan ABC poeder brandblussers. In de brandverzekering polis van de brandverzekeraar kan opgenomen zijn dat uitvoering van het onderhoud tenminste eenmaal per jaar uitgevoerd dient te worden door een blusmiddelen onderhoudsbedrijf. Een eigenaar van een gebouw kan voor problemen komen te staan wanneer er ondanks deze voorwaarde toch het onderhoud naar eenmaal per twee jaar wordt gebracht en er bij brandschade herleidbaar is dat de schade is ontstaan door een niet functionerende schuimblusser. 

 

SCHUIM SPRAYBLUSSERbrandblusser-bedrijven

  • goedkope erkende brandblusser
  • geen kosten voor brandblusser controle
  • nooit meer onverwachte hogere kosten na onderhoud
  • geen externe blustraining meer nodig ( is wel mogelijk)
  • geen dure hervulling, geen onderdelen vervangen, enz

 

Brandblusapparaten onderhoudsbedrijven zijn gehouden aan de termijn van jaarlijkse controles van schuimblussers. Dit is opgenomen in dezelfde zin van het gebruiksbesluit waarin staat dat draagbare blusapparaten tenminste eenmaal in de twee jaar onderhouden mogen worden. Hierin staat namelijk dat het onderhoud aan schuimblussers conform NEN2559 dient te gebeuren. In deze NEN2559 norm wordt gesproken over jaarlijks onderhoud. Het onderhoudsbedrijf moet de gele brandblusser keuringsticker dus zo inknippen dat het volgende jaar weer onderhoud moet geschieden anders is het onderhoudsbedrijf in overtreding. Overleg om eventuele problemen achteraf te voorkomen met uw verzekeraar welke onderhoudstermijnen u voor uw bestand aan schuimblussers dient na te leven.

 

Offerte-schuimblussers? neem gerust contact op.

 

schuimblusser-offerte

Ook een eigen gratis shop?