branddriehoek en vijfhoek

Brand is een scheikundige reactie van een brandbare stof bij een bepaalde ontbrandingstemperatuur met voldoende zuurstof. Bij iedereen zijn de negatieve effecten van brand bekend, vlammen, hitte en rook. Met hiernaast de niet te vergeten materiële en immateriële schade. De ons omringende lucht bevat 21% zuurstof, 78% stikstof en 1% andere stoffen. De voor een verbrandingsproces benodigde zuurstof zal dan ook vrijwel altijd aanwezig zijn.

 

wat-is-brand

 

BRANDDRIEHOEK

Van de branddriehoek heeft u tijdens een blusmiddelen instructie, ARBO training of EHBO cursus vast gehoord. Bij iedere verbranding zijn er drie elementen nodig. Deze drie elementen vormen de branddriehoek en worden internationaal toegepast om schematisch een verbranding weer te geven. Wordt èèn van de elementen uit de branddriehoek weggenomen dan kan een brand niet voortbestaan. Iedere vorm van brandblussing ( het blusprincipe ) is hierop gebaseerd.

 

Elementen uit de branddriehoek:branddriehoek-elementen

 • brandbare stof
 • voldoende zuurstof
 • ontbrandingstemperatuur 

 

BRANDVIJFHOEK

De brandvijfhoek geeft vijf elementen die bij brand een rol spelen. Naast de branddriehoek bestaat ook de brandvijfhoek. Naast de drie genoemde elementen uit de branddriehoek die noodzakelijk zijn voor het ontstaan van brand zijn er nog twee elementen van in vloed op verbrandingsprocessen. Namelijk de mengverhouding en de aanwezigheid van een katalysator.

Naast de elementen uit de branddriehoek kan ook een juiste mengverhouding een brand doen ontstaan. Een voorbeeld van mengverhouding is een afgesloten ruimte waar zuurstof aanwezig is maar te weinig om een verbrandingsproces te laten ontstaan. Indien in deze situatie de toegangsdeur tot de betreffende ruimte wordt geopend dan wordt er meer nieuwe zuurstof aangevoerd en kan er ineens een grote brand ontstaan.

Naast de aanwezigheid van een brandbare stof, voldoende zuurstof, ontbrandingstemperatuur en mengverhouding kan een katalysator extra aanleiding voor het doen onstaan van brand. Veel brandbare stoffen hebben nog een extra duw nodig om tot ontbranding te komen. Een katalysator is een stof die een verbrandingsproces op gang houdt. Er zijn blusmiddelen die een negatief katalytische blussende werking hebben die het verbrandingsproces zodanig verstoort dat de brand dooft. Het blusmiddel gaat dan een reactie aan met de moleculen in de brand waardoor er een tekort aan zuurstof in de brandhaard ontstaat.

 

Elementen uit de brandvijfhoek:brandvijfhoek-elementen

 • brandbare stof
 • voldoende zuurstof
 • ontbrandingstemperatuur
 • mengverhouding
 • katalysator

 

De meeste blusmiddelen beschikken over meer dan èèn mogelijkheid om een brand te blussen. Water heeft een zeer groot koelend vermogen maar water vormt tevens stoom en stoom werkt zuurstofverdrijvend. Onderstaand geven we per soort blusmiddel het blusprincipe weer:

 

 • schuim - afdekkende en afkoelende werking
 • water = afkoelende en zuurstofverdrijvende werking
 • ABC bluspoeder = negatief katalyserende werking + warmte reflecterend
 • Halon* = negatief katalyserende werking (gebruik is verboden*)
 • Co2 = zuurstofverdrijvende werking

 

Heeft u vragen over de branddriehoek of brandvijfhoek? neem gerust contact op.

 

blusmiddelen-kopen

Ook een eigen gratis shop?