welke onderhoudstermijn

Onderhoudstermijn-brandblussers. Met de invoering van het gebruiksbesluit 11-2008 kunt u kiezen of u uw brandblussers jaarlijks of èèn keer in de twee jaar wilt laten onderhouden. Of toch niet ... ? Wanneer u als verantwoordelijke voor de brandveiligheid in een gebouw de controle van brandblussers eenmaal per twee jaar wilt laten uitvoeren dan is daar niets op tegen. Het is in de Arbowet geregeld dat gebouweigenaren zorg moeten dragen voor een brandveilig gebouw.

In de brandverzekering polis van de brandverzekeraar kan opgenomen zijn dat uitvoering van het onderhoud tenminste eenmaal per jaar uitgevoerd dient te worden door een blusmiddelen onderhoudsbedrijf. Een eigenaar van een gebouw kan voor problemen komen te staan wanneer er ondanks deze voorwaarde toch het onderhoud naar eenmaal per twee jaar wordt gebracht en er bij brandschade herleidbaar is dat de schade is ontstaan door een niet functionerende brandblusser. 

 

wanneer-brandblusser-keuren

 

Brandblusmiddelen onderhoudsbedrijven zijn gehouden aan de termijn van jaarlijkse controles van brandblussers. Dit is opgenomen in dezelfde zin van het gebruiksbesluit waarin staat dat dragbare blusmiddelen tenminste eenmaal in de twee jaar onderhouden mogen worden. Hierin staat namelijk dat het onderhoud aan brandblussers conform NEN2559 dient te gebeuren. In deze NEN2559 norm wordt gesproken over jaarlijks onderhoud. Het onderhoudsbedrijf moet de gele brandblusser keuringsticker dus zo in moeten knippen dat het volgende jaar weer onderhoud moet geschieden anders is het onderhoudsbedrijf in overtreding. Overleg om problemen achteraf te voorkomen met uw verzekeraar welke onderhoudstermijn u voor uw bestand aan brandblussers moet naleven.

Brandslanghaspels moeten wel jaarlijks conform NEN671-3 onderhouden worden. Veel organisaties en bedrijven laten de brandblusser onderhoudsbedrijven dan gelijktijdig brandblussers controleren. Op de eerste plaats omdat schuimblussers bijvoorbeeld in ieder 5e levensjaar een hervulling dienen te krijgen ( ook conform NEN2559 ). De hervulling mag niet van het 5e naar het 6e jaar worden doorgeschoven omdat schuim langzaam gaat ontzouten. Wanneer het schuim niet meer aan de criteria voldoet dan kan het bij toepassing op onder spanning staande elektrische installaties ineens wel geleidend worden. Wanneer er met toestemming van uw verzekeraar voor onderhoud eens in de twee jaar gekozen wordt dan moeten schuimblussers èèn keer extra, over de voorgeschreven en maximale gebruiksduur van 20 jaar, hervuld worden. Dit is in het 4e, 8e, 12e en 16e jaar. 

 

Onderhoudstermijn-blusmiddelen? neem gerust contact op.

 

blusmiddelen-keuren

Ook een eigen gratis shop?