legionella brandslanghaspel

Legionella-brandslanghaspels. In Nederland hebben we drinkwatervoorzieningen van zeer hoge kwaliteit. Onze Overheid stelt hoge eisen aan de apparatuur die op drinkwatervoorzieningen worden gekoppeld. In het algemeen worden de vaste brandslanghaspels in gebouwen op drinkwaterleidingen aangesloten. Hiervoor heeft de Vereniging van Waterbedrijven ( VEWIN ) speciale regels opgesteld.


In drinkwater kunnen altijd geringe hoeveelheden van de legionella bacterie voorkomen. Dat hoeft op zich geen probleem te zijn wanneer de hoeveelheid legionella maar onder een bepaalde grens waarde blijft. De legionella bacterie komt in de grond en ook in ons leidingwater voor echter veelal in kleinere aantallen waardoor de bacterie nog niet schadelijk is. Het gevaar van de bacterie is dat zij zich bij temperaturen tussen 25ºC en 55ºC explosief kan vermenigvuldigen. Vooral als het water bij deze temperatuur stilstaat kunnen legionella bacteriën snel aangroeien. Dit kan voorkomen worden door periodieke ( keuren van brandslanghaspels ) sterke doorstroming van het water.


legionellapreventie-brandslanghaspels


Derhalve om de goede werking van een brandslanghaspel te waarborgen moeten brandslanghaspels ook voor de legionella preventie ieder jaar worden onderhouden. De installatie voorschriften van brandslanghaspels zijn erop gericht om ervoor te zorgen dat het stilstaande leidingwater vanuit de brandslanghaspel aansluiting niet in contact kan komen met de rest van het gebouwgebonden drinkwaterleidingnetwerk in uw gebouw. Een van de technische mogelijkheden is het plaatsen van een legionella keerklep aan het begin van het leidingdeel naar de brandslanghaspel. Een andere oplossing is om het leidingdeel met stilstaand water zo kort mogelijk te maken. Of een aparte wateraanvoer voor brandslanghaspels aan te leggen en deze van een keerklep te voorzien. Direct na de aftakking moet dan op een afstand van max. 150mm de keerklep worden aangebracht.


De afsluiter van elke brandslanghaspel moet in het kader van legionella preventie in gesloten stand verzegeld zijn. Jaarlijks moet door het onderhoudsbedrijf gecontroleerd worden of deze verzegeling nog functioneel aanwezig is. Brandslanghaspels in niet vorstvrije ruimten mogen zijn aangesloten door middel van een droge watertoevoerleiding met aan het begin de afsluiter.


Legionellapreventie-brandslanghaspel? neem gerust contact op.

 

legionellapreventie-brandslang

 

Ook een eigen gratis shop?