Projectering brandblussers

Projectering-brandblussers-gebouwen. Voor de brandblussers projectering geldt de Nederlandse Norm NEN4001. Brandbeveiliging in gebouwen omvat vele maatregelen die in samenhang moeten worden beschouwd. Het projecteren van brandblussers in gebouwen vormt hierin een belangrijk onderdeel. Brandblussers zijn door hun snelle verplaatsbaarheid en onmiddelijke beschikbaarheid van grote waarde bij het ontstaan van een beginbrand welke met een brandblusser direct kan worden bestreden. Maatwerk brandpreventie is voor de brandveiligheid in gebouwen essentieel.


waar-brandblusser-ophangen


BASIS-BRANDBEVEILIGING-EENHEID:

De projectering van brandblussers is met name afhankelijk van de inhoud van brandblussers, de gebruiksfunctie van de projecteringszone, de eventuele aanwezigheid van brandslanghaspels en de maximale loopafstand naar blusmiddelen. De effectiviteit van de inzet van een brandblusser wordt niet alleen door de blusstof bepaald maar ook door de reactiesnelheid, loopafstand, geoefendheid van de gebruiker, de worphoogte, worplengte en spuitduur van het blustoestel. Blustoestellen die worden ingezet als basis brandbeveiliging eenheid moeten voldoen aan de prestatie eisen zoals genoemd in de NEN-EN 3-7. Als basis brandbeveiliging eenheid wordt verstaan: èèn of meerdere brandblussers met een minimum inhoud aan blusstof van 6-liter-schuim of 6-kilogram-poeder.


AANVULLENDE BRANDBEVEILIGING:

In projecteringszones met bijzondere brandrisico's moeten naast 6 liter schuim of 6 kilo poeder ook aanvullende brandblussers ten behoeve van deze bijzondere brandrisico's worden opgehangen. Co2 brandblussers dienen als aanvullende brandbeveiliging. Aanvullende brandblussers dienen zich binnen 5 meter van het bijzondere brandrisico te bevinden. Bijvoorbeeld een Co2 brandblusser in een computerruimte of nabij elektrische schakelkasten, transformatoren, enz. Brandblussers welke onder aanvullende brandbeveiliging vallen mogen minder inhoud en een andere blusstof bevatten dan brandblussers die onder de vereiste basis brandbeveiliging ( 6 liter - 6 kilo ) eenheden vallen.


PLAATSEN VAN BRANDBLUSSERS:

In bedrijfsgebouwen aanwezige brandblussers moeten op duidelijke zichtbare plaatsen aan muren opgehangen worden of aan grondstatieven worden bevestigt. Personen welke van een vluchtweg gebruik maken moeten een brandblusser makkelijk direct kunnen zien. Geschikte plaatsen voor het ophangen van brandblussers zijn gangen, trappenhuizen, centrale toegangshallen en nabij uitgangen van ruimten. De locatie van draagbare brandblussers moet met een brandblusser pictogram worden gemarkeerd. Brandblussers moeten zo worden opgehangen dat het bereiken van een brandblusser niet wordt verhinderd door het te verwachten brandrisico.


Voorgeschreven brandblusser ophanghoogten (vanaf de vloer):

  • brandblussers met 4 kg - 3 liter of minder inhoud: maximaal op 1.5 meter hoogte
  • brandblussers met 5 kg - 6 liter of meer inhoud: maximaal op 1.0 meter hoogte

Hoeveel-brandblussers-kopen? neem gerust contact op.

 

brandblussershop

Ook een eigen gratis shop?