brandblusser voor buiten

Beste brandblusser-voor-buiten? Brandblusser om buiten effectief een brand te blussen. Een poeder brandblusser is dan de meest geschikte brandblusser. Met een poeder brandblusser kunt u branden in de brandklassen A, B en C blussen. Poederblussers worden ABC brandblussers genoemd. Poeder brandblussers zijn voor buiten brandbestrijding ontworpen. Poeder brandblussers zijn de beste buiten brandblussers vanwege het effectieve blusvermogen. Poederblussers zijn universeel inzetbaar op vaste stof, vloeistof- en gasbranden. Onderhoudarme poederblusser-kopen?

 

POEDERBLUSSER | 6-KILO-BRANDBLUSSER:poederblusser-ideal

  • poederblusser met rijkskeurmerk en CE markering
  • brandblusser met lage Total Cost of Ownership ( 10 jaar )
  • training in het gebruik van poederblussers is aan te raden
  • poederblusser controle door medewerker onderhoudsbedrijf
  • poederblusser voldoet aan brandblusser eisen Bouwbesluit
  • pas in het 10e jaar na productiedatum hervullen
  • webshop-brandblussers onderhoudsarm

 

Poederblussers zijn geschikt voor gebruik bij lage temperaturen van -30° tot +60°C. De blusstof poeder werkt niet elektrisch geleidend echter veroorzaakt wel veel nevenschade aan elektronische apparatuur. Echter, een koopargument is de goede bluswerking van een poederblusser om verdere branduitbreiding te voorkomen. In een ABC poederblusser zit een zeer fijn poeder of basis van metaalzouten. Omdat het poeder zo dun is verspreidt het poeder zich gemakkelijk en zorgt het voor grote nevenschade. De werking van ABC poeder berust op hechting aan brandmoleculen en daardoor het wegnemen van de zuurstof in de brand. Dit noemt men het negatief katalytisch effect.

 

buitenbrand-blussen

 

Hervullen-van-poederblussers. Dient conform NEN 2559 in het 10e jaar na productiedatum te gebeuren. Dit om de goede bluswerking van het poeder te kunnen garanderen. Poederblussers zijn in aanschaf goedkoper dan schuimblussers en worden toegepast als het brandgevaar zeer hoog is. Poederblussers zien we vaak buiten bij benzinestations en diesel opslagtanks bij boerderijen.  

De blustijd-van-brandblussers is afhankelijk van het aantal kg dat zich in de cilinder bevindt. Een 2 kg poederblusser is na 15 seconden blussen leeg. Een poederblusser van 6 kg is na 30 seconden leeg. Blus een buitenbrand met de wind in de rug. Kijk steeds of de bluspoging effect heeft. Richt dan op de onderkant van de vlam het dichtst bij u en blus van voor naar achter en van links naar rechts. ABC bluspoeder is niet geschikt om personen die in brand staan te blussen. 

 

Aanbieding-brandblusser-voor-buiten-kopen? neem gerust contact op.

 

brandblusser-voor-buiten-kopen

Ook een eigen gratis shop?