brandblusser voor binnen

Brandblusser-voor-in-huis. Welke brandblusser beste thuis? Beste brandblusser voor thuis is een schuim brandblusser. Met schuim brandblussers kunt u brand in brandklassen A en B plus elektra tot blussen. Schuimblussers worden hierom AB brandblussers genoemd. Schuimblussers zijn ontworpen voor het blussen van binnenbranden vanwege het grote effectieve blusvermogen. Het blusschuim is inzetbaar op vaste stof en vloeistof branden. De gevolgen van brand in een gebouw neemt sterk toe wanneer het langer duurt om een binnenbrand onder controle te krijgen. Draagbare schuimblussers zijn de beste brandblussers voor binnen. Onderhoudsarme-schuimblusser kopen?


6-LITER-SCHUIMBLUSSER VOOR BEDRIJVEN:schuimblusers-kopen

 • goedkope 6-liter-brandblussers
 • sproeischuim brandblusser (elektra)
 • training in het gebruik is aan te raden
 • blussercontrole medewerker brandblusserbedrijf
 • lage kosten keuren, hervulling, onderdelen vervangen, enz
 • erkende schuimblusser met Rijkskeurmerk en CE-markering
 • goedkoper voor thuis zijn de erkende spray schuimblussers

Schuim brandblussers-voor-binnen hebben een temperatuurbereik van +5°C tot +60°C en zijn weinig elektrisch geleidend. Het schuim in sproeischuim brandblussers is niet elektrisch geleidend. Zowel schuimblussers als sproeischuimblussers hebben een redelijk lange blustijd en de blusstof schuim brengt nauwelijks schade teweeg. Hierdoor zijn schuim brandblussers in kantoorruimten en thuis het meest geschikt. De blussende werking van draagbare schuimblussers berust op afdekking en daardoor het wegnemen van de zuurstof. Aanbieding-brandblussers-webshop.


Hervullen-van-schuimblussers. Dient conform NEN 2559 in ieder 5e jaar na productiedatum te gebeuren. Hervullen dient om een goede blusconcentratie en bluswerking van het schuim te kunnen behouden. Schuimblussers zijn in aanschaf net wat duurder dan poederblussers en worden vooral in gebouwen, ruimten en woningen waar het niet kan vriezen toegepast. Schuimblussers zien we vaak in kantoren, winkels, kantoorruimten en woonhuizen.  


ERKENDE SPRAY SCHUIMBLUSSERBEDRIJF EN PARTICULIERbrandblusser-bedrijven

 • goedkope brandblusser, erkend
 • geen kosten voor brandblussercontrole
 • goedkeur controle door uzelf of medewerker
 • nooit meer onverwachte hogere kosten na onderhoud
 • geen externe blustraining meer nodig ( is wel mogelijk)
 • geen dure hervulling, geen onderdelen vervangen, enz
 • geen onderhoud verplichting, u bespaart onderhoud kosten !!!

De spuitduur van schuimblussers is afhankelijk van het aantal liters dat zich in de cilinder bevindt. Een 2-liter schuim brandblusser voor in de auto en thuis is na 16 seconden blussen leeg. Een schuim brandblusser van 6-liter voor bedrijfsmatig gebruik is na 42 seconden leeg. Blijf alert en blus ook een binnenbrand altijd met grote voorzichtigheid. Binnenbrand te groot? Bel de brandweer of laat dit doen..! Ook in de webshop de beste sprayblusser voor thuis, onderweg en voor op het werk.

 

Brandblussers-voor-binnen-kopen? neem gerust contact op.

 

brandblussers-binnengebruik

Ook een eigen gratis shop?