bouwbesluit brandhaspels

Brandslanghaspels zijn binnen het Bouwbesluit een zeer essentieel onderdeel. Het Bouwbesluit is onderdeel van de Woningwet en bevat bouwtechnische voorschriften waaraan bouwwerken als woningen, kantoren, winkels in Nederland minimaal aan moeten voldoen. Ook verbouwingen vallen onder het Bouwbesluit. De eisen vanuit het Bouwbesluit hebben betrekking op de brandveiligheid, de gezondheid, bruikbaarheid, energievoorziening en milieu. Ook voor het ophangen van brandhaspels.

Het eerste Bouwbesluit is in 1992 in werking getreden waarmee de bouwvoorschriften in geheel Nederland gelijk werden. In het Bouwbesluit zijn de voorschriften voor toepassing en onderhoud van brandslanghaspels vastgelegd. In gebouwen wordt, afhankelijk van de gebruiksfunctie en tevens het gebruiksoppervlak, het aantal brandslanghaspels voorgeschreven. Als vuistregel geldt dat gebouwen en verdiepingen groter dan 500m2 brandslanghaspels moeten hebben. 


prijs-keuren-brandslang


Een brandslanghaspel moet zijn voorzien van een brandslang met een lengte van maximaal 30 meter. De minimale wateropbrengst moet minimaal 21.67 liter per minuut zijn. Bij bepaling van het aantal brandslanghaspels moet elk punt van een vloer van de gebruiksfunctie met bluswater kunnen worden bereikt. Om dat te bewerkstelligen mag de loopafstand tussen een brandslanghaspel en enig punt van de vloer niet groter zijn dan de brandslang lengte plus vijf meter.


Informatie-brandslanghaspels-Bouwbesluit? neem gerust contact op.

 

brandslanghaspels-bouwbesluit

Ook een eigen gratis shop?