werking blusmiddelen

Werking brandblussers. De werking van brandblussers verschilt per type brandblusser en de blusstof. Niet ieder blusmiddel is geschikt voor alle brandsoorten. Wij geven onderstaand per type brandblusser aan in welke brandklasse(n) de brandblusser geschikt is met de blussende werking.


WERKING-BLUSMIDDELEN


 • werking schuimblusser
 • draagbare schuim brandblusser:schuimblusapparaat-kopen
 • bestrijden van brand in brandklasse A en B. 
 • vaste stoffen: hout, papier, textiel, stro, kunststoffen, kolen
 • blussende werking: afdekkend en afkoelend
 • met rijkstypekeur en CE markering

 • werking poederblusser
 • draagbare poeder brandblusser:poederbluser-webshop
 • bestrijden van brand in brandklasse A, B en C.
 • vloei of vloeibaar wordende stoffen: olie, benzine, alcohol, bitumen, vet, teer
 • blussende werking: negatief katalyserend en reflecteerd warmte
 • met rijkstypekeur en CE markering

 • werking Co2-brandblusser
 • draagbare Co2 brandblusser:koolzuursneeuwblusser-kopen
 • bestrijden van brand in brandklasse C 
 • gasbranden: propaangas, butaangas, aardgas, waterstof 
 • blussende werking: zuurstof verdrijvend
 • met rijkstypekeur en CE markering

 • werking metaalbrandblusserbrandblusser-metaalbrand
 • draagbare metaal brandblusser:
 • bestrijden van brand in brandklasse D
 • metaalbranden: magnesium, zirkonium, lithium, kalium, natrium
 • blussende werking: afsluiten zuurstoftoevoer en afkoeling

 • werking spraybrandblusserkeuken-brandblusapparaat
 • keuken sprayblusser of vetbrandblusser:
 • bestrijden van brand in brandklasse F
 • vetbranden en oliebranden ( frituurolie, frituurvet )
 • verlaging ontbrandingstemperatuur en afsluiten zuurstoftoevoer
 • met rijkstypekeur en CE markering

 

Vragen werking brandblussers? neem gerust contact op.

 

brandblusserapparaat-kopen

Ook een eigen gratis shop?