kantoorruimte

Brandblusser-kantoorruimte. Brandblusser kantoorruimte kopen online? Webshop brandblussers kantoor onderhoudsvrij. Wanneer er in kantoorgebouwen, kantoren en kantoorruimten onvoldoende brandslanghaspels aanwezig zijn dienen volgens wettelijk voorschrift in kantoren voldoende brandblussers voorhanden te zijn zodat een beginbrand snel door aanwezige personen bestreden kan worden. De brandblusser onderhoudsnorm NEN2559 schrijft voor kantooromgevingen voorschriften voor regelmatige optische controle aan blusmiddelen. Door de gebruiker van het kantoorpand en voor onderhoud van brandblussers door servicemedewerkers van blusmiddelen onderhoudsbedrijven.

 

brandblusser-voor-op-kantoor

 

NEN2559 heeft betrekking op erkende brandblussers met Ned. Rijkstypekeur volgens het besluit draagbare blustoestellen bevattende regels over de veiligheid en deugdelijkheid van brandblussers voor onder andere kantoren. Dit houdt in dat bij brandblussers waarvan het Rijkstypekeur is ingetrokken of waarvoor geen originele onderdelen meer verkrijgbaar zijn niet meer onderhouden mogen worden en dus volgens wettelijk voorschrift na het 20e jaar vervangen moeten worden. Een erkende 6 liter schuimbrandblusser of schuim spray brandblusser is de beste brandblusser in een kantoorruimte. Een sprayblusser vergt geen onderhoud. Met sprayblussers geen onderhoudkosten.

 

SPRAYBLUSSER KANTOORRUIMTEbrandblusser-bedrijven

  • goedkoop in aanschaf en onderhoud
  • geen onverwachte kosten voor onderhoud
  • brandklassen: hout, papier, textiel, elektra, enz
  • geen externe blustraining meer nodig ( kan wel )
  • geen hervulling, geen onderdelen vervangen, enz
  • de kosten voor onderhoud vallen nooit hoger uit !!!

 

Andere brandblussers in kantoren zijn nodig als er als gevolg van het gebruik van een gebouw een situatie is waarbij water als blusmiddel ontoereikend of voor de persoonlijke veiligheid te gevaarlijk is. Bijv. bij een vloeistofbrand (poederblussers of Co2 brandblussers) of bij elektrische spanningen (Co2 brandblussers). Ook kan het zijn dat, als gevolg van de inrichting van een kantoor het aantal brand slanghaspels niet voldoende is om een kantoor verdieping met de lengte van de brandslang incl. waterstraal te kunnen bestrijken. In dit geval is het noodzakelijk om brandblussers toe te voegen. NEN2559 heeft als doel om de goede werking van brandblussers in gebouwen te waarborgen. Het staat eigenaren van kantoren vrij om blussers meer dan 1x p/jaar te onderhouden.

Brandblusser-kantoorruimte-kopen? neem gerust contact op.

 

brandblusser-kantoorruimte-ideal

Ook een eigen gratis shop?