blusrating brandblussers

Blusrating brandblussers. Om brandblussers met elkaar te kunnen vergelijken zijn er blustesten ontwikkeld. De omstandigheden waaronder deze tests uitgevoerd moeten worden en de te gebruiken brandstof zijn nauwkeurig omschreven. Hierdoor hangt het resultaat van de blustest alleen af van de blusstof, het type brandblusser en de ervaring van degene die de test uitvoert. De blustesten volgens NEN-EN3-7 geven aan welke maximale brand grootte met een brandblusser onder laboratorium omstandigheden kan worden geblust. Het resultaat van de blustesten, de rating, dient alleen om de prestaties van brandblussers onderling te vergelijken.

blusrating-brandblusser

 

BLUSPROEVEN BRANDKLASSE A  |  VASTE STOFFEN:  

Voor de brandklasse A is een blusproef ontwikkeld in de vorm van een rechthoekige stapel houten balkjes. De balkjes worden in een regelmatig patroon met gelijke tussenruimte opgestapeld, zodat er tussen de houten balkjes een open ruimte blijft. De stapel wordt met behulp van heptaan ontstoken gedurende twee minuten. Daarna brandt de stapel nog zes minuten verder totdat de gehele stapel brandt. Na deze voorbrandtijd brandt ieder balkje in de brandstapel rondom en mag de bluspoging beginnen. Nadat de blussing voltooid is mag er gedurende 3 minuten geen vlam zichtbaar zijn. Vaste stof branden worden sterk beïnvloed door luchtstromingen. Mede hierom worden blustesten in de brandklasse A ( hout, papier, textiel ) binnenshuis uitgevoerd.

 

6 LITER SCHUIMBLUSSER| KANTOORGEBOUWEN:schuimblusers-kopen

 • erkende schuimblusser
 • met rijkskeurmerk en CE markering
 • training in het gebruik is aan te raden
 • controle door medewerker onderhoudsbedrijf
 • kosten keuring, hervulling, onderdelen vervangen, enz
 • met 6 liter schuimblussers voldoet u aan de brandveiligheid eisen
 • voordeliger in aankoop en onderhoud is de sprayblusser voor bedrijven

 

Het resultaat van de blusproef, de blusrating wordt weergegeven met de letter A met een getal ervoor waarbij het getal staat voor de lengte van de houtstapel. Bijvoorbeeld: een blusproef met een schuim brandblusser met een 13A blusrating is geschikt voor het blussen over een lengte van 1.30 meter (13 balkjes x 10cm). Uit een serie van tenminste drie blus proeven moeten tenminste twee blusproeven met sluitend succes uitgevoerd worden. 

 

BLUSPROEVEN BRANDKLASSE B  |  VLOEIBARE STOFFEN:

Voor de brandklasse B is een blusproef ontwikkeld in de vorm van een ronde bak welke voor 2/3e  deel met heptaan gevuld is en voor 1/3e deel met water. De heptaan wordt ontstoken en na een voorbrandtijd van èèn minuut mag met de bluspoging worden aangevangen. De bak is succesvol geblust wanneer alle vlammen zijn gedoofd en er na de blustest nog voldoende brandstof in de bak aanwezig is. Blusproeven voor brandklasse B mogen buiten worden uitgevoerd zolang de wind snelheid tijdens de test niet hoger is dan drie meter per seconde. Het resultaat van de blusproef wordt aangeduid met de letter B met een getal ervoor waarbij het getal voor de vloeistof inhoud van de bak staat. Bijvoorbeeld een blusproef 233B betreft een bak met een diameter van drie meter welke gevuld is met 233 liter vloeistof bestaande uit 155 liter heptaan en 78 liter water.

 

6 KILO POEDERBLUSSER | BEDRIJFSTERREIN:poederblusser-ideal

 • poederblusser met rijkskeurmerk en CE markering
 • brandblusser bedrijfsterrein met 6 kilogram inhoud
 • training in het gebruik van poederblussers is aan te raden
 • poederblusser controle door medewerker onderhoudsbedrijf
 • poederblussers, in het 10e jaar voorzien van nieuwe poedervulling
 • in de webwinkel zijn meerdere poeder brandblussers verkrijgbaar

 

Vragen blusrating brandblussers? neemt gerust contact op.

 

brandblusser-kopen

Ook een eigen gratis shop?