NEN normen brandblussers

Brandblussers zijn altijd al een belangrijk hulpmiddel bij brandbestrijding geweest. De onmiddellijke beschikbaarheid van brandblussers maakt het mogelijk dat een beginbrand in het beginstadium geblust kan worden, nog voordat de brandweer is garriveerd. Aan brandblussers worden dan ook hoge eisen gesteld inzake betrouwbare werking en persoonlijke veiligheid. In Nederland is in 1941 de constructie (ontwerp en fabricage) van brandblussers wettelijk vastgelegd in "Besluit 41".

 

nen-brandblusmiddelen

 

In de loop der jaren is dit Besluit regelmatig aangepast aan technologische doorontwikkelingen. In 1996 werd de Europese Norm EN3 van kracht. De EN3 werd in Nederland van kracht als NEN-EN3. Bij de herziening van het Besluit in 1997 is besloten deze NEN-EN3 norm in het Besluit op te nemen.

 

NEN NORMEN KLEINE BLUSMIDDELEN: 

NEN-EN2 = brandklassen

NEN-EN3 = ontwerpcriteria brandblussers

NEN-EN 1866 = ontwerpcriteria bluswagens

NEN-EN 694 = ontwerpcriteria brandslangen

NEN-EN 671-1 = ontwerpcriteria brandslanghaspels

NEN2033 = eisen metaalbrand brandblussers ( brandklasse D )

NEN3011 = pictogrammen brandblussers, brandhaspels, bluswagens

NEN-EN 671-2 = droge blusleidingen voor gebouwen < 70 mtr

NEN4001 = projectering brandblussers en bluswagens

 

NEN ONDERHOUDSNORMEN KLEINE BLUSMIDDELEN:

NEN2559 = onderhoud brandblussers

NEN2659 = onderhoud bluswagens

NEN-EN 671-3 = onderhoud brandslanghaspels

NEN1594 = onderhoud droge stijgleidingen

 

Heeft u vragen over brandblusmiddelen, neem gerust contact op.

 

bedrijfspand-blusapparaat

Ook een eigen gratis shop?