Artikel 1 - Algemeen

1.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle gesloten overeenkomsten van Binky’s Petshop (Binky\`s Blankets) met afnemers van hun producten.

1.2 Door een bestelling te doen bijBinky’s Petshop (Binky\`s Blankets) of op enige andere wijze gaat u een overeenkomst aan met Binky’s Petshop (Binky\`s Blankets)en geeft u te kennen akkoord te gaan met deze algemene voorwaarden.

1.3 Binky’s Petshop (Binky\`s Blankets) heeft het recht om de verkoopvoorwaarden te wijzigen.

1.4 Alle goederen blijven eigendom van Binky’s Petshop (Binky\`s Blankets) tot de volledige betaling van de bestelling heeft plaatsgevonden.

1.5 Alleen correct ingevulde bestelformulieren worden in behandeling genomen. Bij twijfel over de juistheid van de door de klant verstrekte gegevens, heeft Binky’s Petshop (Binky\`s Blankets) het recht de bestelling niet in behandeling te nemen.

1.6 Levering van artikelen vindt plaats zolang de voorraad strekt. Indien een product niet voorradig blijkt te zijn, nemen wij contact met u op.

1.7 Niets van deze site mag door derden gebruikt worden zonder toestemming van Binky’s Petshop (Binky\`s Blankets).

Artikel 2 – Bestelling en Verzending

2.1 Bij Binky’s Petshop (Binky\`s Blankets) hanteren wij geen minimum bestelbedrag.

2.2 Aflevering van producten vindt binnen Nederland plaats door PostNL of DHL. Hiervoor berekenen we de klant een bedrag gebaseerd op de gemiddelde kosten van de pakketservice van de vervoerder.

2.3 Binky’s Petshop (Binky\`s Blankets) is niet gerechtelijk verantwoordelijk voor de integriteit van de afleverwijze van de door u bestelde producten door de vervoerder.

2.4 U ontvangt een e-mail wanneer de bestelling door ons verwerkt en verzonden is. Indien u niet aanwezig bent ten tijde van de bezorging door PostNL wordt het pakket nog tweemaal aangeboden. Daarna ontvangt u instructies van PostNL hoe u uw pakket kunt verkrijgen.

2.5 De levertijd is afhankelijk van de gekozen betaalmethode. Vanaf het moment dat de bestelling betaald is duurt het in de regel maximaal 5 werkdagen voordat uw bestelling wordt verzonden. Bij grotere artikelen uiterlijk 14 werkdagen, tenzij anders vermeld bij het betreffende product.

2.6 Indien levering van een artikel om welke reden dan ook niet mogelijk is, zal Binky’s Petshop (Binky\`s Blankets) in overleg met u een oplossing zoeken. Dit kan zijn het versturen van een vergelijkbaar artikel, het naleveren van het bestelde product of het annuleren van de bestelling.

2.7 Binky’s Petshop (Binky\`s Blankets) is niet aansprakelijk voor diefstal en of beschadiging tijdens de verzending.

Artikel 3 - Betaling

3.1 U kunt op twee manieren betalen:

1. U kunt het totaalbedrag overmaken op het bankrekeningnummer van Binky’s Petshop (Binky\`s Blankets), doe dit dan onder vermelding van het ordernummer dat u ontvangt in de bevestigingsmail die Binky’s Petshop (Binky\`s Blankets) u stuurt. U dient het bedrag binnen vijf dagen vanaf het moment dat u de bestelling heeft geplaatst te voldoen, gebeurt dit niet dan vervalt uw bestelling. Wij sturen u na twee dagen een betalingsherinnering.

2. U kunt online betalen door middel van IDeal. Zie voor meer informatie ook www.ideal.nl

3.2 Betalingen overmaken naar:
Binky’s Petshop
Rekeningnummer: 1569.66.204 (Rabobank)
Plaats: Spijkenisse
Land: Nederland

Voor klanten uit het buitenland, vermeld naast het rekeningnummer op uw internationale overschrijvingskaart ook:
De IBAN code;
IBAN: NL50 RABO 0156 9662 04
En de BIC Code;
BIC CODE: RABONL24

3.3 Indien u niet (tijdig) betaalt heeft Binky’s Petshop (Binky\`s Blankets) het recht de overeenkomst met u te ontbinden en geen verdere overeenkomsten met u aan te gaan. Daarnaast kunnen eventuele onkosten en/of schade, voortvloeiend uit het niet nakomen van de overeenkomst door u, op u worden verhaald.


Artikel 4 - Producten en garantie

4.1 U heeft 14 dagen garantie op de door Binky’s Petshop (Binky\`s Blankets) geleverde producten, mits wordt voldaan aan de onder artikel 5 genoemde voorwaarden en niet anders staat vermeld bij het bestelde product.

4.2 Aanspraak op de garantie kan alleen binnen 14 dagen na ontdekking van het gebrek schriftelijk of per e-mail bij Binky’s Petshop (Binky\`s Blankets) worden ingediend. U ontvangt dan instructies van ons m.b.t. het toesturen van het product. Stuur het product nooit retour zonder eerst contact met ons op te nemen.

4.3 Indien aan de voorwaarden is voldaan, repareert of vervangt Binky’s Petshop (Binky\`s Blankets) het artikel, is dit niet meer mogelijk zal Binky’s Petshop (Binky\`s Blankets) de aankoopprijs of een gedeelte hiervan vergoeden. De garantie omvat echter geen bijkomende kosten, zoals in het kader van de reparatie of vervanging getroffen noodzakelijke voorzieningen.

4.4 De garantie is niet van toepassing indien u wijzigingen aan het artikel of apparaat hebt aangebracht; er sprake is van gebreken die ontstaan zijn door foutief of onoordeelkundig gebruik, zoals het niet in acht nemen van de bijbehorende gebruiksaanwijzing; het gebrek is ontstaan door opzet of grove onachtzaamheid; Binky’s Petshop (Binky\`s Blankets) niet (tijdig) in de gelegenheid is gesteld voor onderzoek van de klacht en het eventueel herstellen van het gebrek.

4.5 Binky’s Petshop (Binky\`s Blankets) biedt geen garantie op speelgoed, voeding en gebruikte/gewassen producten.

Artikel 5 - Productgebruik

5.1 Voor alle kledingstukken geldt dat zij (tenzij anders vermeld) het beste op de hand gewassen kunnen worden in lauw water. Binky’s Petshop (Binky\`s Blankets) adviseert de producten niet in de droger te stoppen. Gewassen en gedragen artikelen kunnen niet worden geretourneerd.

5.2 De maten die op de website worden genoemd gelden enkel als indicatie. Hieraan kunnen geen rechten worden ontleend.

5.3 De hond dient de kleding alleen te dragen onder toezicht van een volwassene.

5.4 Ook voor het speelgoed geldt dat dit enkel onder toezicht van een volwassene gebruikt dient te worden.

5.5 Hondenkleding is niet geschikt voor andere dieren.

5.6 De hondenkleding is ontworpen voor het comfort van de hond en veelal functioneel van aard. De meeste honden zullen geen enkele hinder van het dragen van kleding ervaren. Indien uw hond het dragen van kleding toch niet prettig lijkt te vinden, wordt verder gebruik afgeraden.

5.7 Binky’s Petshop (Binky\`s Blankets) raadt het dragen van (warme) kleding bij warm weer af.

5.8 Indien er een handleiding is bijgesloten bij het product dient u deze in acht te nemen. Bij twijfels over de gezondheidstoestand van uw dier dient u contact op te nemen met uw dierenarts.


Artikel 6- Aansprakelijkheid

6.1 De aansprakelijkheid van Binky’s Petshop (Binky\`s Blankets), met betrekking tot de verkoop en levering van artikelen, is uitdrukkelijk beperkt tot de onder artikel 4 geregelde garantie.

6.2 Binky’s Petshop (Binky\`s Blankets) kan op geen enkele wijze aansprakelijk worden gesteld voor veranderingen in de gezondheid van uw dier.

6.3 Binky’s Petshop (Binky\`s Blankets) is niet aansprakelijk voor de door leveranciers of producenten verstrekte technische gegevens.

6.4 Binky’s Petshop (Binky\`s Blankets) is niet aansprakelijk voor de niet voorzienbare en redelijkerwijs niet controleerbare slechte kwaliteit van producten.

6.5 Voor alle overige zaken geldt dat de aansprakelijkheid van Binky’s Petshop (Binky\`s Blankets) beperkt is tot het bedrag van de aankoop zoals vermeld op de factuur.


Artikel 7 - Klachten, ruilen en restitutie

7.1 U hebt juridisch het recht om binnen een termijn van 14 dagen na het doen van uw bestelling deze alsnog te ruilen/retourneren. Dit kunt u doen door contact op te nemen met Binky’s Petshop (Binky\`s Blankets) (binkys@live.nl) . Eventuele kosten voortvloeiend uit het verwerken en verzenden van de bestelling zijn voor uw rekening. Producten kunnen enkel geruild of geretourneerd worden wanneer zij ongebruikt en onbeschadigd zijn en in de originele verpakking zitten met aangehechte kaartjes. Tevens dient u de originele factuur mee te sturen.

7.2 Wanneer de afgeleverde artikelen niet binnen de benoemde termijnen zijn teruggezonden, gelden de producten als door u zonder enig bezwaar geaccepteerd.

7.4 Om in aanmerking te komen voor het ruilen van het product of (gedeeltelijke) restitutie van het aankoopbedrag, dient u aan de volgende voorwaarden te voldoen:

- U dient ons binnen 14 dagen op de hoogte te stellen van uw klacht, uw verzoek om te ruilen of uw verzoek tot restitutie. Dit dient u te doen middels een e-mail of brief

- Het artikel dient binnen 14 dagen na het overleg in het bezit van Binky’s Petshop (Binky\`s Blankets) te zijn. U dient het artikel voldoende gefrankeerd retour te sturen.

- Binky’s Petshop (Binky\`s Blankets) is niet verantwoordelijk voor diefstal of beschadiging tijdens de verzending.

- Zend nooit producten retour voordat u hierover overleg hebt gehad met Binky’s Petshop (Binky\`s Blankets).

- Het product dient terug te worden gestuurd in de originele verpakking, ongebruikt, ongewassen, niet beschadigd en met eventueel aangehechte kaartjes.

- In geval u het artikel wilt ruilen voor een ander artikel zullen wij alleen de eventuele verzendkosten en de eventuele meerprijs van het artikel in rekening brengen.

- Bij verzoek tot restitutie wordt het aankoopbedrag binnen 30 dagen retour gestort op uw rekening, mits u aan bovenstaande voorwaarden voldoet.

- Alleen voldoende gefrankeerde zendingen worden aangenomen! Ongeacht de reden van retour zenden. Niet voldoende of geheel niet gefrankeerde retourzendingen worden niet aangenomen en weer retour afzender gezonden! (heeft u recht op de portokosten dan worden die per bank door ons vergoed)

7.5 Producten die speciaal voor u besteld/gemaakt zijn kunnen niet geruild of geretourneerd worden.


Artikel 8 - Prijzen

8.1 Binky’s Petshop (Binky\`s Blankets) behoudt zich het recht voor om prijzen tussentijds aan te passen.

8.2 Prijsinformatie op papier danwel elektronisch is ondergeschikt aan de magazijnprijs die wordt weergegeven op de factuur.

8.3 Zolang de overeenkomst niet tot stand is gekomen is Binky’s Petshop (Binky\`s Blankets) bevoegd de op de internetsite vermelde prijzen en de verdere voorwaarden te wijzigen.

8.4 Alle prijzen zijn inclusief kosten van verpakking en BTW en exclusief de kosten van verzending

8.5 Binky’s Petshop (Binky\`s Blankets) is ook na het tot stand komen van de overeenkomst bevoegd wijzigingen in het tarief van belastingen en/of heffingen aan u door te berekenen.Artikel 9 - Communicatie

Binky’s Petshop (Binky\`s Blankets) is niet verantwoordelijk voor vertragingen en andere nadelige gevolgen ten gevolge van het gebruik van internet of enig ander communicatiemiddel in het verkeer tussen u en Binky’s Petshop (Binky`s Blankets) en tussen Binky’s Petshop (Binky`s Blankets) en derden, voor zo ver betrekking hebbende op de relatie tussen u en Binky’s Petshop (Binky\`s Blankets). Dit geldt niet wanneer er sprake is van bewezen opzet/ grove nalatigheid vanBinky’s Petshop (Binky\`s Blankets).

Artikel 10 - Wijziging algemene voorwaarden

Van toepassing is steeds de laatste versie c.q. de versie zoals geldig is ten tijde van de totstandkoming van de overeenkomst.


Artikel 11 - Toepasselijk recht en bevoegde rechter

11.1 Op deze algemene voorwaarden is het Nederlands recht van toepassing

11.2 Geschillen zullen zoveel mogelijk in onderling overleg worden opgelost.

11.3 Indien de geschillen onderling niet opgelost kunnen worden, worden deze voorgelegd aan de arrondissementsrechtbank in Rotterdam.


Artikel 12 - Privacy-verklaring

Privacy staat hoog in het vaandel bij Binky’s Petshop (Binky\`s Blankets). Uw gegevens worden vertrouwelijk behandeld en zullen niet verstrekt worden aan derden. Uitzondering zijn de derden die worden ingeschakeld bij de verwerking van de door u geplaatste bestelling.
(Download de Algemene voorwaarden als PDF bestand.)

Nieuwsbrief

Meld u aan voor onze nieuwsbrief
Aanmelden

Gastenboek

  • 19-04-2018 - Vielen Dank für die Buddy Belts!!! Sie sehen super aus......  lees meer
  • 20-03-2018 - Heb net de BB ontvangen pas mooi
    Bedankt voor ...  lees meer
  • 04-11-2016 - Gisteren tuigje besteld vandaag netjes verzorgd binnen lees meer
Plaats een bericht
© 2014 - 2018 binkyspetshop | sitemap | rss | webwinkel beginnen - powered by Mijnwebwinkel
Deze website maakt gebruik van cookies. Accepteren Meer informatie