iWebDevelopment

Met de Exact Online koppeling van iWebDevelopment beschik je over een snelle en simpele koppeling tussen je boekhouding en je webwinkel. Kies voor een van onze eerlijke maandabonnementen die per maand opzegbaar zijn. Ook als je niet op kantoor bent of op een andere plek aan het werk bent: alle gegevens worden continu automatisch in je boekhouding verwerkt. Het bijhouden van je administratie wordt zo een koud kunstje. Exact Online synchroniseert je bestellingen elke 5 á 10 minuten je bestellingen. Op basis van de gekozen koppeling worden er boekingen of facturen aangemaakt. De koppeling is eenvoudig te installeren en bij eventuele vragen zijn wij beschikbaar via onze support kanalen.

Standaard info

  • Synchroniseert elke 5 á 10 minuten
  • Zelfstandig te installeren
  • Maandelijks opzegbaar
  • Nederlands en Engels

10,95
vanafprijs per maand

naar de website

Voordelen

  • Je boekhouding is altijd up-to-date
  • Snelle en eenvoudige installatie
  • Elke 5 á 10 minuten synchronisatie
  • Officiële Exact Online Partner
  • Dashboard met inzicht en de instellingen van de koppeling